Δείγματα Θεμάτων CAMBRIDGE

ΠΡΟΣΟΧΗ! ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΚΕΝΤΡΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ-ΑΤΤΙΚΗΣ.

 

FCE for schools

Δείγμα Εξετάσεις 1 και 2

Δείγμα Εξετάσεις 1 - Aκουστικό υλικό - Μέρος 1

Δείγμα Εξετάσεις 1 - Aκουστικό υλικό - Μέρος 2

Δείγμα Εξετάσεις 1 - Aκουστικό υλικό - Μέρος 3

Δείγμα Εξετάσεις 1 - Aκουστικό υλικό - Μέρος 4

Δείγμα Εξετάσεις 2 - Aκουστικό υλικό - Μέρος 1

Δείγμα Εξετάσεις 2 - Aκουστικό υλικό - Μέρος 2

Δείγμα Εξετάσεις 2 - Aκουστικό υλικό - Μέρος 3

Δείγμα Εξετάσεις 2 - Aκουστικό υλικό - Μέρος 4

 

CAE

Δείγμα Εξετάσεις 1 και 2

Δείγμα Εξετάσεις 1 - Aκουστικό υλικό - Μέρος 1

Δείγμα Εξετάσεις 1 - Aκουστικό υλικό - Μέρος 2

Δείγμα Εξετάσεις 1 - Aκουστικό υλικό - Μέρος 3

Δείγμα Εξετάσεις 1 - Aκουστικό υλικό - Μέρος 4

Δείγμα Εξετάσεις 2 - Aκουστικό υλικό - Μέρος 1

Δείγμα Εξετάσεις 2 - Aκουστικό υλικό - Μέρος 2

Δείγμα Εξετάσεις 2 - Aκουστικό υλικό - Μέρος 3

Δείγμα Εξετάσεις 2 - Aκουστικό υλικό - Μέρος 4

 

CPE

Δείγμα Εξετάσεις

Δείγμα Εξετάσεις - Aκουστικό υλικό - Μέρος 1

Δείγμα Εξετάσεις - Aκουστικό υλικό - Μέρος 2

Δείγμα Εξετάσεις - Aκουστικό υλικό - Μέρος 3

Δείγμα Εξετάσεις - Aκουστικό υλικό - Μέρος 4