ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

 

Η κοινωνική υπευθυνότητα αποτελεί για το EUROPALSO ένα σημαντικό κομμάτι των δραστηριοτήτων του, καθώς μέσα από αυτή αποδεικνύουμε έμπρακτα ότι στο επίκεντρο βάζουμε τον άνθρωπο και το σεβασμό στις ανθρώπινες αξίες.

Μαζί με τη διοργάνωση αξιόπιστων και ποιοτικών εξετάσεων και την έμπρακτη στήριξη των μελών, πελατών και συνεργατών μας, σε απόλυτη προτεραιότητα θέτουμε και την προσφορά στο κοινωνικό σύνολο.

Ανάλογα με τα δεδομένα της εποχής και τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών, αλλά και με σύμμαχο την αμέριστη στήριξη από ένα πλήθος Κέντρων Ξένων Γλωσσών που υιοθετούν τις εξετάσεις μας, συνεισφέρουμε με όλα τα μέσα που διαθέτουμε προκειμένου να αντιμετωπιστούν κοινωνικά αλλά και περιβαλλοντολογικά ζητήματα.

 

Μερικές από τις δράσεις/ενέργειες των τελευταίων χρόνων έχουν ως εξής:

  • Οργάνωση ψυχαγωγικών εκδηλώσεων φιλανθρωπικού χαρακτήρα, όπως συναυλία με τον Μιχάλη Χατζηγιάννη με διάθεση των εσόδων στα ΕΑΟΜ – ΑΜΕΑ, (Οκτώβριος, 2009)
  • Συστηματική ενίσχυση φιλανθρωπικών και ανθρωπιστικών οργανισμών, όπως η Κιβωτός του Κόσμου, (2011-2015)
  • Διοργάνωση Εθελοντικής Αιμοδοσίας σε συνεργασία με το Ταμείο Αρωγής και το νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», σε ετήσια βάση,
  • Συνδράμουμε στο «Κοινωνικό Παντοπωλείο» σε συνεργασία με κατά τόπους δήμους και κοινότητες, (2013-2015)
  • Ίδρυση «Club Μέριμνας και Αγάπης» (2013 - 2015)
  • Στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων, όπως οι άνεργοι, με συμμετοχή σε προγράμματα ΤΟΠΣΑ, όπως το πρόγραμμα «ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ», (2013-2015)
  • Έκδοση περιοδικού για γονείς “PARENTS EUROPALSO MAGAZINE” με έμφαση σε κοινωνικά θέματα και αφιερώματα στη δύσκολη ηλικία της εφηβείας, (2010-2015)
  • Συνεργασία με θεσμικούς φορείς και ομοσπονδίες, όπως η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ)το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών (EEA), η Ελληνική Ομοσπονδία Ποδηλασίας (ΕΟΠ) και η Μονάδα Εφηβικής Υγείας Νοσοκομείου Παίδων «Π & Α Κυριακού», με χορηγίες είτε σε χρήματα, είτε σε είδος, είτε σε υπηρεσίες
  • Διοργάνωση μαθητικού διαγωνισμού «Καταλάβετέ μας, επιτέλους, και εμάς τους εφήβους» που προσέφερε τη δυνατότητα σε νέους να εκφράσουν τις ανησυχίες και τα προβλήματά τους, (2012-13).
  • Ενημερωτικές ημερίδες κοινωνικού περιεχομένου, για γονείς, εκπαιδευτικούς και μαθητές,