Πιστοποιητικά Europalso και Cambridge, Μαΐου 2016

 

Tα πιστοποιητικά των επιτυχόντων των εξετάσεων EUROPALSO και CAMBRIDGE, Μαΐου 2016, έχουν εκδοθεί και μπορείτε να τα παραλάβετε από τα γραφεία του Συνδέσμου.

 

Η ταχυδρομική αποστολή τους θα ξεκινήσει περίπου στα μέσα Οκτωβρίου, προκειμένου να συμπεριληφθούν και τα πιστοποιητικά ESB Μαΐου 2016.

 

Εν τω μεταξύ, όσοι Συνάδελφοι επιθυμούν, μπορούν να ζητήσουν να τους αποσταλούν άμεσα.  

 

Category: 
Εξετάσεων