Ημερομηνίες Εξετάσεων - Οδηγίες Εγγραφών CAMBRIDGE

Για Ιδιοκτήτες Κέντρων Ξένων Γλωσσών

Οδηγίες συμπλήρωσης Αιτήσεων - Download

 

Φωτογράφηση όλων των υποψηφίων επιπέδων CAE και CPE

 

Κανονισμός του ΕΛΟΤ για μετατροπή ελληνικών ονομάτων με λατινικούς χαρακτήρεςDownload