ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ – ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΑΪΟΣ 2017

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΑΪΟΣ 2017Tax Advisory Office, Φορολογικά – Λογιστικά                     

 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ – ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ   

 

  • Μέχρι 08/05, (Ύστερα από δοθείσα παράταση), η ηλεκτρονική υποβολή μέσω TAXISNET της διόρθωσης των αποκλίσεων στα υποβληθέντα στοιχεία Προμηθευτών, (ΈΞΟΔΑ), έτους 2016.
  • Μέχρι 31/05 η ηλεκτρονική υποβολή και η απόδοση μέσω Πιστωτικού Ιδρύματος, (Τράπεζες-ΕΛ.ΤΑ.), του Φ.Μ.Υ. του προσωπικού μας που παρακρατήθηκε, (εφόσον παρακρατήθηκε), το μήνα Μάρτιο 2017. 
  • Μέχρι 31/05 η ηλεκτρονική υποβολή και η απόδοση μέσω Πιστωτικού Ιδρύματος, (Τράπεζες, ΕΛ.ΤΑ.), της προσωρινής δήλωσης του Φόρου Αμοιβών Λοιπών Τρίτων που παρακρατήθηκε, (εφόσον παρακρατήθηκε), το μήνα Μάρτιο 2017.
  • Μέχρι 31/05 η χειρόγραφη υποβολή στις Δ.Ο.Υ. και η απόδοση μέσω Πιστωτικού Ιδρύματος, (Τράπεζες, ΕΛ.Τ.Α), της Δήλωσης του Χαρτοσήμου Αμοιβών Λοιπών Τρίτων που παρακρατήθηκε, (εφόσον παρακρατήθηκε), τον μήνα Μάρτιο 2017.
  • Μέχρι 31/05 η ηλεκτρονική υποβολή Α.Π.Δ. μηνός Απριλίου 2017.
  • Μέχρι 31/05 η απόδοση εισφορών Ι.Κ.Α μηνός Απριλίου 2017.

 

 

   Υπολογισμός και καταβολή-χορήγηση στους εργαζομένους:

’δεια ληφθείσα και επίδομα αδείας:

Α) Για την περίοδο 01/01-31/05, για όσους δεν έλαβαν καθόλου άδεια και επίδομα αδείας κατά το μήνα Απρίλιο 2017.

 

Β) Από την αναλογία για την περίοδο 01/01-31/05, μείον την άδεια και το επίδομα αδείας που έλαβαν αντιστοίχως μέχρι τον Απρίλιο 2017.