Νόμος 4415/6-9-2016

 

Σε σχέση με τον πρόσφατα ψηφισθέντα νόμο 4415/6-9-2016 που περιέχει διατάξεις για τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών, μέχρι να έχουμε νεώτερες οδηγίες παραμένουμε στις ίδιες διαδικασίες.

Για 21 ώρες πλήρους απασχόλησης, εβδομαδιαίως, δηλώνουμε 25 ένσημα το μήνα. Περισσότερες από 21 ώρες, εβδομαδιαίως, αμείβονται με 40% προσαύξηση.

Με τον ίδιο νόμο επίσης το Υπ. Παιδείας έκανε δεκτό το αίτημά μας σχετικά με την απαγόρευση συστέγασης ιδιωτικών σχολείων με κέντρα ξένων γλωσσών.

Όσον αφορά το μη σύννομο της διδασκαλίας σε νήπια το Υπ. Παιδείας δεν έχει εκδώσει σχετική εγκύκλιο.

 

Για οτιδήποτε νεώτερο θα επανέλθουμε άμεσα.

 

Απόσπασμα Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, Τεύχος Α’159/06.09.2016 με το Κεφάλαιο Δ του ανωτέρω νόμου