Διορθώσεις Στοιχείων Υποψηφίων

Παρακαλούμε να δείτε προσεκτικά, τα ονόματα των επιτυχόντων υποψηφίων σας, στα αποτελέσματα των εξετάσεων ESB και να μας ενημερώσετε γραπτώς, μέχρι τις 17 Μαρτίου, για τυχόν διορθώσεις.

Επισημαίνουμε ότι για οποιαδήποτε εκπρόθεσμη διόρθωση υπάρχει χρέωση 30€ από το ESB.