Αναγνώριση ΑΣΕΠ

Αναγνώριση ΑΣΕΠ

Δείτε παρακάτω την πρόσφατη αναγνώριση πιστοποιήσεων γλωσσομάθειας από ΑΣΕΠ

ΑΣΕΠ (ΝΕΟ) 13/6/2024 – ΑΓΓΛΙΚΑ

ΑΣΕΠ (ΠΑΛΑΙΟ) 7/4/2023 – ΑΓΓΛΙΚΑ