Αναγνώριση ΑΣΕΠ

Τα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας ESB αναγνωρίζονται σε όλα τα επίπεδα ( B1, B2, C1, C2 ) από το ΑΣΕΠ

Δείτε παρακάτω την πρόσφατη αναγνώριση πιστοποιήσεων γλωσσομάθειας από ΑΣΕΠ

ΑΣΕΠ (ΝΕΟ) 14/01/2022 – ΑΓΓΛΙΚΑ

ΑΣΕΠ (ΠΑΛΑΙΟ) ΑΣΕΠ 7/12/2020 – ΑΓΓΛΙΚΑ