Αναγνώριση ΑΣΕΠ

Αναγνώριση ΑΣΕΠ

Δείτε παρακάτω την πρόσφατη αναγνώριση πιστοποιήσεων γλωσσομάθειας από ΑΣΕΠ

ΑΣΕΠ (ΝΕΟ) 1/2/2023 – ΑΓΓΛΙΚΑ

ΑΣΕΠ (ΠΑΛΑΙΟ) 23/11/2022 – ΑΓΓΛΙΚΑ