Ημερομηνίες Εξετάσεων – Οδηγίες Εγγραφών EUROPALSO 2018

Ημερομηνίες Εξετάσεων - Οδηγίες Εγγραφών EUROPALSO 2024

Για Ιδιοκτήτες Κέντρων Ξένων Γλωσσών

1. Για Ιδιοκτήτες Κέντρων Ξένων Γλωσσών​

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ EUROPALSO ΜΑΪΟΥ 2024

Α. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ:

Γραπτές Εξετάσεις

STARS 1 STARS 2 BEGINNERS
10.00-11.00
10.00-11.00
10.00-11.30
ELEMENTARY BASIC
12.30-14.30
12.30-15.00
STARS 1, STARS2 BEGINNERS
10.00-11.00
10.00-11.30
ELEMENTARY BASIC
12.30-14.30
12.30-15.00

Β.ΕΞΕΤΑΣΤΡΑ:

ΕΞΕΤΑΣΤΡΑ: Κέντρα Ξένων Γλωσσών

STARS 1 STARS 2 BEGINNERS
35€
38€
48€
ELEMENTARY BASIC
53€
58€

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: Δευτέρα, 5 Φεβρουαρίου έως Παρασκευή, 8 Μαρτίου

ALPHA BANK   

4 1 5 . 0 0 2 0 0 2 0 0 1 3 9 5

IBAN     GR22-0140-4150-4150-0200-2001-395

EUROBANK   

0 0 2 6 . 0 4 1 8 . 5 8 . 0 2 0 0 0 0 8 4 4 5

IBAN    GR79-0260-4180-0005-8020-0008-445

ΠΕΙΡΑΙΩΣ    

5 0 2 9. 0 0 0 3 5 0. 5 4 7

IBAN    GR33-0172-0290-0050-2900-0350-547

Παρακαλούμε να γίνει μια συγκεντρωτική κατάθεση (ένα ποσό) για όλους τους υποψηφίους ESB. Σε περίπτωση που υπάρχουν παραρτήματα και θελήσετε να χωρίσετε τους υποψηφίους σας σε δύο ή τρεις περιοχές, τότε και οι τραπεζικές καταθέσεις θα πρέπει να είναι αντίστοιχες.

Ζητήστε από τον υπάλληλο της τράπεζας δύο αντίγραφα. Το ένα θα κατατεθεί μαζί με τις καταστάσεις υποψηφίων σαν απόδειξη πληρωμής των εξετάστρων και το άλλο θα το κρατήσετε σαν αποδεικτικό στοιχείο. Παρακαλούμε στο πάνω μέρος της απόδειξης να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του ιδιοκτήτη Κέντρου Ξ. Γ. με κεφαλαία γράμματα.

Επίσης, μπορείτε, αφού καταθέσετε τα χρήματα σε οποιοδήποτε υποκατάστημα από τις παραπάνω τράπεζες, σύμφωνα με τις οδηγίες, να προσέλθετε στον Σύνδεσμο όπου θα συμπληρώσετε τα υπόλοιπα έντυπα.

Τόπος εγγραφών: Γραμματεία Συνδέσμου (9.00-14.00) (Ακαδημίας 98-100, Αθήνα-10677)

Πληροφορίες: κ. Πόπη Ιωάννου (210-3830752)

2. Για Ανεξάρτητους Υποψηφίους

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ EUROPALSO ΜΑΪΟΥ 2024 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ

Α. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ:

Γραπτές Εξετάσεις

STARS 1 STARS 2 BEGINNERS
10.00-11.00
10.00-11.00
10.00-11.30
ELEMENTARY BASIC
12.30-14.30
12.30-15.00
STARS 1, STARS2 BEGINNERS
10.00-11.00
10.00-11.30
ELEMENTARY BASIC
12.30-14.30
12.30-15.00

Β.ΕΞΕΤΑΣΤΡΑ:

ΕΞΕΤΑΣΤΡΑ: Ανεξάρτητοι υποψήφιοι

STARS 1 STARS 2 BEGINNERS
35€
38€
48€
ELEMENTARY BASIC
53€
58€

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: Δευτέρα, 29 Ιανουαρίου έως Παρασκευή, 8 Μαρτίου

ALPHA BANK   

4 1 5 . 0 0 2 0 0 2 0 0 1 3 9 5

IBAN     GR22-0140-4150-4150-0200-2001-395

EUROBANK   

0 0 2 6 . 0 4 1 8 . 5 8 . 0 2 0 0 0 0 8 4 4 5

IBAN    GR79-0260-4180-0005-8020-0008-445

ΠΕΙΡΑΙΩΣ    

5 0 2 9. 0 0 0 3 5 0. 5 4 7

IBAN    GR33-0172-0290-0050-2900-0350-547

Ζητήστε από τον υπάλληλο της τράπεζας δύο αντίγραφα. Το ένα θα κατατεθεί μαζί με την αίτηση του υποψηφίου σαν απόδειξη πληρωμής των εξετάστρων και το άλλο θα το κρατήσετε σαν αποδεικτικό στοιχείο. Παρακαλούμε στο πάνω μέρος της απόδειξης να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου με κεφαλαία γράμματα.

Επίσης, μπορείτε, αφού καταθέσετε τα χρήματα σε οποιοδήποτε υποκατάστημα από τις παραπάνω τράπεζες, σύμφωνα με τις οδηγίες, να προσέλθετε στον Σύνδεσμο όπου θα συμπληρώσετε τα υπόλοιπα έντυπα.

Τόπος εγγραφών: Γραμματεία Συνδέσμου (9.00-14.00) (Ακαδημίας 98-100, Αθήνα-10677)

Πληροφορίες: κα Ιωάννου Πόπη, κ.κ. Ντίνος Δημήτρης, Μαλλιάρης Κώστας  (210-3830752)