Δείγματα Θεμάτων EUROPALSO

Πληροφορίες

Computerized Answer Sheet Europalso LRU

Computerized Answer Sheet Europalso Writing

 

Θέματα Παλαιότερων ετών

Για να κατεβάσετε το αρχείο πατήστε δεξί click στο link και έπειτα “επιλέξτε…”

STARS 1

Για θέματα STARS 1 πατήστε εδώ.(TEST PAPERS)
STARS 2

Για θέματα STARS 2 πατήστε εδώ.(TEST PAPERS)

BEGINNERS

Για θέματα BEGINNERS Level A πατήστε εδώ.(TEST PAPERS)
Για το ακουστικό υλικό της εξέτασης Level A πατήστε εδώ.(LISTENING)
Για το ακουστικό υλικό της εξέτασης Level A πατήστε εδώ.(LISTENING)
Για το ακουστικό υλικό της εξέτασης Level A πατήστε εδώ.(LISTENING)
Για το ακουστικό υλικό της εξέτασης Level A πατήστε εδώ.(LISTENING)
Για το ακουστικό υλικό της εξέτασης Level A πατήστε εδώ.(LISTENING)
Για το ακουστικό υλικό της εξέτασης Level A πατήστε εδώ.(LISTENING)
Για το ακουστικό υλικό της εξέτασης Level A πατήστε εδώ.(LISTENING)
Για το ακουστικό υλικό της εξέτασης Level A πατήστε εδώ.(LISTENING)
Για το ακουστικό υλικό της εξέτασης Level A πατήστε εδώ.(LISTENING)
Για το ακουστικό υλικό της εξέτασης Level A πατήστε εδώ.(LISTENING)
Για το ακουστικό υλικό της εξέτασης Level A πατήστε εδώ.(LISTENING)
Για το ακουστικό υλικό της εξέτασης Level A πατήστε εδώ.(LISTENING)
Για το ακουστικό υλικό της εξέτασης Level A πατήστε εδώ.(LISTENING)
Για το ακουστικό υλικό της εξέτασης Level A πατήστε εδώ.(LISTENING)

ELEMENTARY

Για θέματα ELEMENTARY Level A1 πατήστε εδώ.(TEST PAPERS)
Για το ακουστικό υλικό της εξέτασης Level A1 πατήστε εδώ.(LISTENING)
Για το ακουστικό υλικό της εξέτασης Level A1 πατήστε εδώ.(LISTENING)
Για το ακουστικό υλικό της εξέτασης Level A1 πατήστε εδώ.(LISTENING)
Για το ακουστικό υλικό της εξέτασης Level A1 πατήστε εδώ.(LISTENING)
Για το ακουστικό υλικό της εξέτασης Level A1 πατήστε εδώ.(LISTENING)

BASIC

Για θέματα BASIC Level A2 πατήστε εδώ.(TEST PAPERS)
Για το ακουστικό υλικό της εξέτασης Level A2 πατήστε εδώ.(LISTENING)
Για το ακουστικό υλικό της εξέτασης Level A2 πατήστε εδώ.(LISTENING)

Οι Λύσεις όλων των Θεμάτων