ΑΛΛΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

ΑΛΛΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

Για Ιδιοκτήτες Κέντρων Ξένων Γλωσσών

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: Τετάρτη, 22 Σεπτεμβρίου έως Κυριακή, 10 Οκτωβρίου.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: Δευτέρα, 3 Οκτωβρίου έως Παρασκευή, 14 Οκτωβρίου

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: Έως Τετάρτη, 5 Οκτωβρίου