Αναβαθμολογήσεις

1.     Administration Check: Διοικητικός επανέλεγχος όλων των μερών εξέτασης

a.     Υποβολή αιτήσεων: έως 15/10. Δες αίτηση και δικαιολογητικά εδώ.

2.     Remarking: Επαναδιόρθωση έκθεσης

a.     Υποβολή αιτήσεων: έως 15/10. Δες αίτηση και δικαιολογητικά εδώ.