Πωλείται εξοπλισμός Κέντρου Ξένων Γλωσσών (θρανία, βιβλιοθήκη, έπιπλο γραφείου, επιγραφή κ.α.) σε πολύ καλή κατάσταση.

Πωλείται εξοπλισμός Κέντρου Ξένων Γλωσσών (θρανία, βιβλιοθήκη, έπιπλο γραφείου, επιγραφή κ.α.) σε πολύ καλή κατάσταση.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να επικοινωνήσουν στο τηλ. 6938139879