Πωλείται Κέντρο Ξένων Γλωσσών στην περιοχή του Παγκρατίου

Πωλείται Κέντρο Ξένων Γλωσσών το οποίο έχει επιπλέον αδειοδοτηθεί για Φροντιστήριο Μέσης και Κε.Δι.Βι.Μ 1, στην περιοχή του Παγκρατίου, με εδραιωμένο όνομα, σταθερή πελατεία, συνεχή δραστηριότητα και πολυετή παρουσία στο χώρο.

Το ΚΞΓ είναι πλήρως εξοπλισμένο και διαθέτει: 4 μεγάλες αίθουσες διδασκαλίας, διαδραστικούς πίνακες, αίθουσα πληροφορικής (πλήρως εξοπλισμένη), γραμματεία, χώρο υποδοχής, γραφείο καθηγητών, γραφείο διευθυντή, 2 WC, κλιματιστικά σε όλους τους χώρους.

Βρίσκεται σε λειτουργία, σε κεντρικό σημείο προβολής και πλησίον σχολείων.

Πληροφορίες: [email protected]