Ζητείται νεαρή κυρία με καλές γνώσεις Αγγλικών

Ζητείται νεαρή κυρία με καλές γνώσεις Αγγλικών (πτυχίο Proficiency
Michigan ή Cambridge), καλή γνώση χειρισμού computers (excel, word, power
point) και projector στις τάξεις, για γραμματειακή στήριξη και συναφείς
εργασίες απογευματινές ώρες.

Πολύ καλή γνώση Γερμανικών και Γαλλικών
θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα, όπως και τόπος διαμονής (κοντά στο Μοσχάτο).

Τηλέφωνα επικοινωνίας 6932129909, 6932271633