Ημερομηνίες Εξετάσεων – Οδηγίες Εγγραφών CAMBRIDGE

Ημερομηνίες Εξετάσεων - Οδηγίες Εγγραφών CAMBRIDGE​ 2021

Το γραφείο εξετάσεων CAMBRIDGE ενημερώνει τους υποψηφίους για τις διαδικασίες εγγραφών στα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας για τα επίπεδα YLE, KETfs, PETfs, FCEfs, CAE, CPE περιόδου Δεκεμβρίου 2021 για ιδιοκτήτες ΚΞΓ ως ακολούθως:

1. Για Ιδιοκτήτες Κέντρων Ξένων Γλωσσών​

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ CAMBRIDGE Δεκεμβρίου 2021

Α. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ:

Γραπτές Εξετάσεις

CPE:Κυριακή, 5 Δεκεμβρίου
CAE:Σάββατο, 4 Δεκεμβρίου
FCEfs:Σάββατο, 4 Δεκεμβρίου
PETfs:Σάββατο, 4 Δεκεμβρίου
KETfs:Σάββατο, 4 Δεκεμβρίου
YLE:Σάββατο, 4 Δεκεμβρίου

Α. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ:

Γραπτές Εξετάσεις

Προφορικές Εξετάσεις: Θα ανακοινωθούν σύντομα

Β.ΕΞΕΤΑΣΤΡΑ:

ΕΞΕΤΑΣΤΡΑ: Κέντρα Ξένων Γλωσσών

YLE KET fs PET fs FCE fs
€60
€75
€85
€165
CAE CPE
€160
€185

Εκπτωτικά πακέτα:

FCE fs-ESB B2 CAE-ESB C1 CPE-ESB C2
230€ (αντί για 325€)
220€ (αντί για 320€)
270€ (αντί για 365€)

Παρασκευή, 1 Οκτωβρίου έως Παρασκευή, 15 Οκτωβρίου.

ALPHA BANK   

4 1 5 . 0 0 2 0 0 2 0 0 4 1 1 5

GR11-0140-4150-4150-0200-2004-115

EUROBANK   

0 0 2 6 . 0 4 1 8 . 5 1 . 0 2 0 0 0 0 8 9 2 9

GR55-0260-4180-0005-1020-0008-929

ΠΕΙΡΑΙΩΣ    

5029. 030942. 139

GR91-0172-0290-0050-2903-0942-139

Παρακαλούμε να γίνει μία συγκεντρωτική κατάθεση (ένα ποσό) για όλους τους υποψηφίους EUROPALSO & ESB με αιτιολογία το επώνυμο και το όνομα Ιδιοκτήτη.

Στους παραπάνω λογαριασμούς δικαιούχος εμφανίζεται ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Καθηγητών Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών. Σε περίπτωση μεταφοράς από άλλη τράπεζα στο πεδίο “Δικαιούχος” θα πρέπει να αναγράφετε την πλήρη επωνυμία. Εάν υπάρχει περιορισμένος αριθμός χαρακτήρων παρακαλούμε να αναγράφετε: “Παν. Συν. Καθ. Ιδ. Κ.Ξ.Γ.”

Σε περίπτωση που υπάρχουν παραρτήματα και θελήσετε να χωρίσετε τους υποψηφίους σας σε δύο ή τρεις περιοχές, τότε και οι τραπεζικές καταθέσεις θα πρέπει να είναι αντίστοιχες.

Επικοινωνήστε οπωσδήποτε με το Γραφείο Εξετάσεων πριν προχωρήσετε στις παρακάτω περιπτώσεις: (2103830752, εσωτ. 1)

  1. Δήλωση Υποψηφίων Ειδικού τιμολογίου (βλ. Εγκύκλιο, Online: παράγραφος στ).
  2. Πληρωμή εξέταστρων σε περισσότερες από μία καταθέσεις.

Δυνατότητα πληρωμής εξέταστρων μέσω τερματικού POS στα γραφεία του Συνδέσμου.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

EUROPALSO – Γραφείο Εξετάσεων
[email protected]
210 3830752, εσωτ:1
κ.κ. Ντίνος Δημήτρης, Μαλλιάρης Κώστας