Ημερομηνίες Εξετάσεων – Οδηγίες Εγγραφών CAMBRIDGE

Ημερομηνίες Εξετάσεων - Οδηγίες Εγγραφών CAMBRIDGE​ 2022

Το γραφείο εξετάσεων CAMBRIDGE ενημερώνει τους υποψηφίους για τις διαδικασίες εγγραφών στα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας για τα επίπεδα YLE, KETfs, PETfs, FCEfs, CAE, CPE περιόδου Μαΐου - Ιουνίου 2022 για ιδιοκτήτες ΚΞΓ ως ακολούθως:

1. Για Ιδιοκτήτες Κέντρων Ξένων Γλωσσών​

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ CAMBRIDGE Μαΐου - Ιουνίου 2022

Α. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ:

Γραπτές Εξετάσεις

CPE: Σάββατο, 14 Μαΐου
CAE: Σάββατο, 14 Μαΐου
FCEfs: Κυριακή, 15 Μαΐου
FCEfs: Σάββατο, 4 Ιουνίου
PETfs: Σάββατο, 4 Ιουνίου & Κυριακή, 5 Ιουνίου
KETfs: Σάββατο, 4 Ιουνίου & Κυριακή, 5 Ιουνίου
YLE: Σάββατο, 4 Ιουνίου & Κυριακή, 5 Ιουνίου

Α. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ:

Γραπτές Εξετάσεις

Προφορικές Εξετάσεις: Θα ανακοινωθούν σύντομα

Β.ΕΞΕΤΑΣΤΡΑ:

ΕΞΕΤΑΣΤΡΑ: Κέντρα Ξένων Γλωσσών

YLE KET fs PET fs FCE fs
€60
€75
€85
€170
CAE CPE
€170
€190

Εκπτωτικά πακέτα:

FCE fs-ESB B2 CAE-ESB C1 CPE-ESB C2
230€ (αντί για 340€)
220€ (αντί για 345€)
270€ (αντί για 380€)

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: Έως Τετάρτη, 23 Μαρτίου.

ALPHA BANK   

4 1 5 . 0 0 2 0 0 2 0 0 4 1 1 5

GR11-0140-4150-4150-0200-2004-115

EUROBANK   

0 0 2 6 . 0 4 1 8 . 5 1 . 0 2 0 0 0 0 8 9 2 9

GR55-0260-4180-0005-1020-0008-929

ΠΕΙΡΑΙΩΣ    

5029. 030942. 139

GR91-0172-0290-0050-2903-0942-139

Παρακαλούμε να γίνει μία συγκεντρωτική κατάθεση (ένα ποσό) για όλους τους υποψηφίους EUROPALSO & ESB με αιτιολογία το επώνυμο και το όνομα Ιδιοκτήτη.

Στους παραπάνω λογαριασμούς δικαιούχος εμφανίζεται ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Καθηγητών Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών. Σε περίπτωση μεταφοράς από άλλη τράπεζα στο πεδίο “Δικαιούχος” θα πρέπει να αναγράφετε την πλήρη επωνυμία. Εάν υπάρχει περιορισμένος αριθμός χαρακτήρων παρακαλούμε να αναγράφετε: “Παν. Συν. Καθ. Ιδ. Κ.Ξ.Γ.”

Σε περίπτωση που υπάρχουν παραρτήματα και θελήσετε να χωρίσετε τους υποψηφίους σας σε δύο ή τρεις περιοχές, τότε και οι τραπεζικές καταθέσεις θα πρέπει να είναι αντίστοιχες.

Επικοινωνήστε οπωσδήποτε με το Γραφείο Εξετάσεων πριν προχωρήσετε στις παρακάτω περιπτώσεις: (2103830752, εσωτ. 1)

  1. Δήλωση Υποψηφίων Ειδικού τιμολογίου (βλ. Εγκύκλιο, Online: παράγραφος στ).
  2. Πληρωμή εξέταστρων σε περισσότερες από μία καταθέσεις.

Δυνατότητα πληρωμής εξέταστρων μέσω τερματικού POS στα γραφεία του Συνδέσμου.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

EUROPALSO – Γραφείο Εξετάσεων
[email protected]
210 3830752, εσωτ:1
κ.κ. Ντίνος Δημήτρης, Μαλλιάρης Κώστας