Ημερομηνίες Εξετάσεων – Οδηγίες Εγγραφών CAMBRIDGE

Ημερομηνίες Εξετάσεων - Οδηγίες Εγγραφών CAMBRIDGE​ 2022

Το γραφείο εξετάσεων CAMBRIDGE ενημερώνει τους υποψηφίους για τις διαδικασίες εγγραφών στα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας για τα επίπεδα YLE, KETfs, PETfs, FCEfs, CAE, CPE περιόδου Δεκεμβρίου 2022 για ιδιοκτήτες ΚΞΓ ως ακολούθως:

1. Για Ιδιοκτήτες Κέντρων Ξένων Γλωσσών​

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ CAMBRIDGE Δεκεμβρίου 2022

Α. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ:

Γραπτές Εξετάσεις

FCEfs, CAE

Σάββατο, 3 Δεκεμβρίου

CPE

Κυριακή, 4 Δεκεμβρίου

YLE, A2 Key (KETfs), B1 Preliminary (PETfs)

Σάββατο, 3 Δεκεμβρίου

ή Κυριακή, 4 Δεκεμβρίου

Α. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ:

Γραπτές Εξετάσεις

Προφορικές Εξετάσεις: Θα ανακοινωθούν σύντομα

Β.ΕΞΕΤΑΣΤΡΑ:

ΕΞΕΤΑΣΤΡΑ: Κέντρα Ξένων Γλωσσών

YLE A2 Key B1 Preliminary
€60
€75
€85
FCE fs CAE CPE
€170
€170
€190

Εκπτωτικά πακέτα:

FCE fs-ESB B2 CAE-ESB C1 CPE-ESB C2
230€ (αντί για 340€)
220€ (αντί για 345€)
270€ (αντί για 380€)

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: Δευτέρα, 3 Οκτωβρίου, έως Τετάρτη, 19 Οκτωβρίου

ALPHA BANK   

4 1 5 . 0 0 2 0 0 2 0 0 4 1 1 5

GR11-0140-4150-4150-0200-2004-115

EUROBANK   

0 0 2 6 . 0 4 1 8 . 5 1 . 0 2 0 0 0 0 8 9 2 9

GR55-0260-4180-0005-1020-0008-929

ΠΕΙΡΑΙΩΣ    

5029. 030942. 139

GR91-0172-0290-0050-2903-0942-139

Παρακαλούμε να γίνει μία συγκεντρωτική κατάθεση (ένα ποσό) για το σύνολο των υποψηφίων CAMBRIDGE με αιτιολογία: CAMBRIDGE, ΚΞΓ και Ονοματεπώνυμο Ιδιοκτήτη, π.χ. CAM ΚΞΓ PAPADODOULOS NIKOS.

Επισήμανση:  

Οι καταθέσεις με διαφορετική αιτιολογία, οι πολλαπλές καταθέσεις και ιδιαίτερα οι μεμονωμένες από κάθε έναν υποψήφιο σας, δημιουργούν πρόβλημα κατά τον έλεγχο ταυτοποίησης πληρωμής των εξετάστρων του ΚΞΓ σας.

Στους παραπάνω λογαριασμούς δικαιούχος εμφανίζεται ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Καθηγητών Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών. Σε περίπτωση μεταφοράς από άλλη τράπεζα στο πεδίο “Δικαιούχος” θα πρέπει να αναγράφετε την πλήρη επωνυμία. Εάν υπάρχει περιορισμένος αριθμός χαρακτήρων παρακαλούμε να αναγράφετε: “Παν. Συν. Καθ. Ιδ. Κ.Ξ.Γ.”

Σε περίπτωση που υπάρχουν παραρτήματα και θελήσετε να χωρίσετε τους υποψηφίους σας σε δύο ή τρεις περιοχές, τότε και οι τραπεζικές καταθέσεις θα πρέπει να είναι αντίστοιχες.

Επικοινωνήστε οπωσδήποτε με το Γραφείο Εξετάσεων πριν προχωρήσετε στις παρακάτω περιπτώσεις: (2103830752, εσωτ. 1)  

  1. Δήλωση Υποψηφίων Ειδικού τιμολογίου (βλ. Online: παράγραφος στ).
  2. Πληρωμή εξέταστρων σε περισσότερες από μία καταθέσεις.

2. Μέσω τερματικού POS στα γραφεία του Συνδέσμου

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

EUROPALSO – Γραφείο Εξετάσεων
[email protected]
210 3830752, εσωτ:1
κ.κ. Ντίνος Δημήτρης, Μαλλιάρης Κώστας