Αιτήσεις EUROPALSO Κέντρων Ξένων Γλωσσών

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ:

Επιλέξτε από τον παρακάτω πίνακα το επίπεδο εξέτασης που σας ενδιαφέρει

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΘΗΝΑΣ

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε και να συμπληρώσετε την φόρμα των εξεταστικών κέντρων.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε και να συμπληρώσετε την φόρμα των εξεταστικών κέντρων.