Απασχόληση Επιτροπές Μελών Συνδέσμου

Ανοιχτή Πρόσκληση σε όλα τα μέλη για συμμετοχή στις Επιτροπές

 

Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελληνίου Συνδέσμου Καθηγητών – Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών σας προσκαλούν να συμμετέχετε στις Επιτροπές του Συνδέσμου μας, που λειτουργούν έχοντας ως θεμελιώδεις άξονες την προαγωγή του πολιτισμού των αρχών και αξιών και την οικονομική ευημερία των Κέντρων Ξένων Γλωσσών

 

Οι Επιτροπές στελεχώνονται από εθελοντές – Μέλη και προσφέρουν υποστηρικτικό, συμβουλευτικό και εκπαιδευτικό έργο.

 

Συνολικά, λειτουργούν οι παρακάτω Επιτροπές:

 • Mega Council – Μέγα Συμβούλιο
 • Members – Intercommunication Office (M.I.C.O.)  Επιτροπή Υποστήριξης Υπηρεσιών Συνδέσμου
 • New Ideas Management System (N.I.M.S.) – Επιτροπή Νέων Ιδεών
 • Special Advisors Committee (S.A.C.) – Επιτροπή Εισηγητών ΛΑΕΚ
 • Specialists Exam Advisors (S.E.A.) ESB – Επιτροπή Εξετάσεων
 • Europalso Member’s Library (E.M.L.) – Βιβλιοθήκη Μελών
 • Assertion Committee – Επιτροπή Διεκδικήσεων
 • Scientific Committee (S.C.) – Επιστημονική Επιτροπή
 • Examination Guidelines and Documents Committee (E.G.D.C.) – Επιτροπή Εντύπων και Οδηγιών Προσωπικού Εξεταστικών Κέντρων
 • Second Languages Committee (S.L.C.) Επιτροπή Δεύτερων Γλωσσών
 • Promotional Task Force (P.T.F.) – Ομάδα Κρούσης
 • Welfare Committee – Club Κοινωνικής Μέριμνας και Αγάπης
 • Europalso Culture Club (E.C.C.) – Πολιτιστική Ομάδα

 

Για δηλώσεις ενδιαφέροντος και ενημέρωση σχετικά με τα θέματα που επεξεργάζεται η κάθε επιτροπή, παρακαλούμε να επικοινωνείτε με τα γραφεία του Συνδέσμου, στο τηλέφωνο: 210-3830752.   Εναλλακτικά, το ενδιαφέρον σας μπορείτε να το δηλώνετε, στο [email protected], ή στο 2117600080.

 

Το Δ.Σ. με χαρά περιμένει τη συμμετοχή και τη συνδρομή σας στις Επιτροπές μας.