ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΞΓ

Υπεύθυνες Δηλώσεις

Μην χρησιμοποιείτε τις δηλώσεις και αιτήσεις που σας είχαμε αποστείλει το ΠΑΣΧΑ. Κατεβάστε τις σωστές υπεύθυνες δηλώσεις εδώ.

Δεν απαιτείται σφραγίδα Κ.Ξ.Γ. στην υπογραφή.

Διακριτικός τίτλος

«Κέντρα Ξένων Γλωσσών» δεν είναι διακριτικός τίτλος, δεν χρειάζεται να το αναφέρετε.

Κατάθεση στην τράπεζα

Για κάθε κέντρο απαιτείται μια κατάθεση 100 ευρώ.

Μην καταβάλετε το ποσό των 100 ευρώ με παράβολο

Όσοι έχετε, ήδη, πληρώσει με παράβολο το ποσό των 100 ευρώ.

Μην κάνετε και την κατάθεση. Να συμπεριλάβετε στον φάκελο το παράβολο. Στη συνέχεια οι υπηρεσίες του ΕΟΠΠΕΠ θα σας καλέσουν για να διευθετήσετε το θέμα. Προσοχή μην κάνετε και τα δύο και κατάθεση και παράβολο.

Ένας Φάκελος ανά κέντρο

Για κάθε κέντρο απαιτείται ξεχωριστός φάκελος. Εάν ένας ιδιοκτήτης έχει δύο κέντρα ή δύο παραρτήματα θα αποστείλει δύο διαφορετικούς φακέλους.