Αθήνα, 14 Απριλίου 2020

Προς: Συναδέλφους Ιδιοκτήτες Κέντρων Ξένων Γλωσσών

Θέμα 1ο: Υποχρεωτική ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ

Σε συνέχεια της εγκυκλίου 14199/249/5-4-2020 εκδόθηκαν οι νέες οδηγίες για τα κέντρα ξένων γλωσσών, που αναφέρουν τα εξής :

 Όλα τα κέντρα ξένων γλωσσών ανεξάρτητα αν έχουν αλλαγή ή όχι από την προηγούμενη δήλωσή τους θα πρέπει υποχρεωτικά να υποβάλλουν ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ στην σελίδα https://eservices.yeka.gr, μέχρι την Δευτέρα  20/4/2020.

  1. Επιλέγουμε ΕΙΔΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ —- ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.
  2. Επιλέγουμε ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ.
  3. Αναγράφουμε τον αριθμό πρωτοκόλλου και την ημερομηνία υποβολής της αρχικής δήλωσης.
  4. Εμφανίζεται λίστα με τους εργαζόμενους
  5. Αφαιρούμε τους εργαζόμενους που δεν τελούν υπό το καθεστώς αναστολής εργασίας, ανακαλώντας την αναστολή σύμβασης εργασίας. Ενδεικτικά αφορά τις εξής περιπτώσεις:
  • Καθηγητές σε ΚΞΓ που εργάζονται εξ αποστάσεως (τηλεκπαίδευση / τηλεργασία).
  • Εργαζόμενοι που παρέχουν υπηρεσίες σε ΚΞΓ, σε διοικητικές λειτουργίες ή εξ αποστάσεως εργασία για την υποστήριξη της τηλεκπαίδευσης ή των λοιπών λειτουργικών αναγκών της εκπαιδευτικής δομής.

Τα κέντρα ξένων γλωσσών που για τους καθηγητές τους ή διοικητικό προσωπικό τους  εξακολουθεί να ισχύει η αναστολή εργασίας για όλο το διάστημα 15/3/2020- 30/4/2020, υποβάλλουν την ορθή επανάληψη έως και το βήμα 4 ανωτέρω. Οι εργαζόμενοι είτε έχουν αλλαγή είτε όχι, δεν χρειάζεται τελικά να υποβάλλουν εκ νέου υπεύθυνη δήλωση  στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ.

Η ως άνω διαδικασία είναι υποχρεωτική, διαφορετικά οι αρχικές δηλώσεις των ΚΞΓ θεωρούνται ως μη γενόμενες.

Θέμα 2ο: Ενίσχυση 800 ευρώ σε ΚΞΓ με εταιρική μορφή

Με σημερινό δελτίου τύπου του Υπουργείου Οικονομικών επεκτείνεται το μέτρο οικονομικής ενίσχυσης των 800 ευρώ και σε ΚΞΓ με εταιρική μορφή (ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ και ΙΚΕ) τα οποία δεν απασχολούν ή απασχολούν έως και 20 εργαζομένους έναντι των 5 εργαζομένων που προβλέπεται σήμερα. Αναμένουμε την έκδοση σχετικής ΠΝΠ για να ισχύσει το νέο μέτρο.

Θέμα 3ο: Eπιδοτούμενo πρόγραμμα τηλεκατάρτισης voucher

Συνεχίζεται η παραλαβή των αιτήσεων για to επιδοτούμενo πρόγραμμα τηλεκατάρτισης voucher (600 ευρώ και επιπλέον οφέλη από το Europalso) έως και Τετάρτη, 22 Απριλίου.  Πατήστε εδώ

Επόμενη εγκύκλιος την Πέμπτη, 16/4

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Η Γεν. Γραμματέας
Γεώργιος Ζηκόπουλος Έφη Θεοχάρη
Εξετάσεις Γλωσσομάθειας ESB Μαΐου 2024: Αιτήσεις – Προθεσμίες
Εξετάσεις ESB, CAMBRIDGE, IFG, GOETHE Μάϊος 2024: Εγγραφές – Διαδικασία – Προθεσμίες