4ΗΜΕΡΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΟΛΥ EΜΠΕΙΡΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι ο Σύνδεσμος διοργανώνει για πρώτη φορά, 4ημερο Επιδοτούμενο Σεμινάριο Επιμόρφωσης  Πολύ Έμπειρων Καθηγητών.

 

Θεματολογία Σεμιναρίου:

 

1η ημέρα

“TEACHING FOREIGN LANGUAGES AND THE MULTICULTURAL CLASSROOM”, L. Couri

Language is one of the best vehicles to learn about, discover, and accept culture in our personal micro-cosm. We will use cultural-awareness activities which bring out the   most standard elements of culture, such as products, ideas and behaviors and which help our learners to contextualize  vocabulary items and motivate them to practice speaking and writing. We will share activities which help teachers and learners become aware of the presence of culture and of its enlightening and “healing” power.

 

2η ημέρα

“THE DICTIONARY: LANGUAGE DEVELOPMENT & LEARNER AUTONOMY”, L. Couri

Our learners’ progress and success in FL acquisition depend on self-confidence and on their ability to become independent and self-teaching individuals. Discussion of techniques which help make the dictionary a valuable and exciting resource book which can be used actively along with the course book. Demonstrations of activities which add variety, save time and help learners deal with unknown vocabulary items or with difficult idiomatic language.

(Participants required to bring their monolingual dictionaries)

 

3η ημέρα

“BRIDGING THE GRAMMAR GAP”, S. Antonaros

Our knowledge of English grammar is ever increasing, but is never quite complete!

We will discuss how to provide our students with classroom opportunities to use and experiment    with the English language. Practical suggestions for presenting grammar points briefly and clearly and setting up situations in which students can practice using the structures you want them to learn.

(Participants required to bring a grammar book with exercises or a course book or a workbook)

 

 4η ημέρα

1.”INTERACTION IN THE CLASSROOM : THE ONLY WAY TO PREPARE”, S. Antonaros

Tips on organizing exam preparation in class:

  • Interactive exercises to motivate your learners to express themselves

    confidently,

  • Drama activities to improve their awareness of language functions used in

everyday social situations,

  • Practical suggestions for teachers on the use of recorded material and

visual stimuli.

 

2. TEACHING FOR EXAM SUCCESS: EUROPALSO, ESB.   

Διάρκεια: 17 ώρες

Εκπαιδεύτριες: Σουζάνα Αντώναρος,  Λιλίκα Κουρή, Εducational and Τraining

Hμερομηνίες – Ώρες: 6,  7,  9 Οκτωβρίου 9.30-14.00 & 10 Οκτωβρίου 9.30-15.30

Τόπος: θα ανακοινωθεί σύντομα

Προθεσμία: έως Tετάρτη, 1 Οκτωβρίου 2014

 

Για δηλώσεις συμμετοχής, ενημέρωση για τη διαδικασία και τους όρους συμμετοχής, αλλά και για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία σχετικά με τα παραπάνω σεμινάρια, παρακαλούμε να επικοινωνείτε με το Γραφείο Εκπαίδευσης, υπεύθυνη κα Μπάκιτα Γεωργία, τηλ.: 210-3830752 (εσωτ. 4).

 

Εναλλακτικά, το ενδιαφέρον σας μπορείτε να το δηλώνετε, αφού πρώτα ενημερωθείτε για τη διαδικασία και τους όρους συμμετοχής, είτε μέσω email, στο [email protected], είτε μέσω φαξ, στο 2117600080.

 

Προσοχή:

Δηλώσεις συμμετοχής γίνονται αποδεκτές, αποκλειστικά, μόνο μέσω των Μελών του Συνδέσμου.

Η δήλωση συμμετοχής είναι απαραίτητη για τη συμμετοχή στα σεμινάρια.

Επίσης, σας υπενθυμίζουμε ότι οι δηλώσεις συμμετοχής ισχύουν εφόσον αναφέρουν και ονόματα συμμετεχόντων.