ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΛΑΕΚ ΟΑΕΔ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΩΝ Κ.Ξ.Γ.

Σε συνέχεια της υλοποίησης των επιδοτούμενων εκπαιδευτικών σεμιναρίων ΛΑΕΚ-ΟΑΕΔ, σας ενημερώνουμε ότι υπάρχει το ενδεχόμενο να παρουσιαστούν κενές θέσεις στα τμήματα Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2014.

Παρακαλούνται τα Μέλη να ενημερώσουν το προσωπικό τους και στη συνέχεια να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους, το δυνατόν συντομότερα, στο Γραφείο Εκπαίδευσης του Συνδέσμου, (υπεύθυνη: κα Μπάκιτα Γεωργία, τηλ. 210-3830752, εσωτ. 4). Επισημαίνουμε ότι όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, μπορούν να αποσταλούν μόνο ηλεκτρονικά.

 

Στοιχεία προγράμματος

Συμμετέχοντες:          Προσωπικό Κ.Ξ.Γ. (καθηγητές και γραμματείς), που συμπεριλαμβάνονται στις καταστάσεις ΙΚΑ του ΚΞΓ

Διάρκεια:                   40 διδακτικές ώρες, (10 3ωρες συναντήσεις)

Eπιδότηση:                200 ευρώ (κατατίθενται απευθείας από τον ΟΑΕΔ σε λογαριασμό του κάθε συμμετέχοντα)

Τόπος:                        ΚΕΚ ΑΚΜΩΝ, Ευτυχίας 12-14, Αθήνα

Θεματολογία:            Πρωτοποριακές Μέθοδοι Διδασκαλίας, Καινοτόμες εφαρμογές ανάλυσης συμπεριφοράς στην τάξη, Βελτίωση Μαθησιακών Δυσκολιών, Πολυεπίπεδη εκπαίδευση

 

Προσοχή: H ανακοίνωση αφορά όσα Μέλη δεν έχουν δηλώσει ήδη συμμετοχή στο πρόγραμμα.