ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ 4ΗΜΕΡΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΕΠΕΙΡΑΜΕΝΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ

Σας ενημερώνουμε ότι ο Σύνδεσμος διοργανώνει Επιδοτούμενο 4ημερο Σεμινάριο

Επιμόρφωσης Πεπειραμένων Καθηγητών.

 

Θεματολογία Σεμιναρίου

 

1η ημέρα : “TEACHING   READING”  S. Antonaros

Techniques and activities to help learners read a passage with interest and to help improve comprehension.

2η ημέρα : “VOCABULARY BUILDING”  L. Couri

Creative activities on how to present new vocabulary items. Practical suggestions to get

learners to use and to remember new lexis.

3η ημέρα :

“TEACHING WRITING: FROM THE SENTENCE TO THE PARAGRAPH”

L. Couri

Practical activities and suggestions to develop learners’ writing skills from the sentence

level to the paragraph.Error correction and grading.

4η ημέρα :

1.”DEVELOPING LISTENING SKILLS” S. Antonaros

Practical tasks and exercises to ensure improvement of learners’  listening skills.

2. TEACHING FOR EXAM SUCCESS: EUROPALSO, ESB

 

Διάρκεια: 17 ώρες

Εκπαιδεύτριες: Σουζάνα Αντώναρος, Λιλίκα Κουρή, Εducational and Τraining

Hμερομηνίες – Ώρες: θα ανακοινωθούν σύντομα

Τόπος: θα ανακοινωθεί σύντομα

Προθεσμία: έως Παρασκευή, 19 Σεπτεμβρίου

 

Σε όσους συμμετέχουν στα επιμορφωτικά σεμινάρια θα δοθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης

 

Για δηλώσεις συμμετοχής, ενημέρωση για τη διαδικασία και τους όρους συμμετοχής, αλλά και για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία σχετικά με τα παραπάνω σεμινάρια, παρακαλούμε να επικοινωνείτε με το Γραφείο Εκπαίδευσης, υπεύθυνη κα Μπάκιτα Γεωργία, τηλ.: 210-3830752 (εσωτ. 4).

 

Εναλλακτικά, το ενδιαφέρον σας μπορείτε να το δηλώνετε, αφού πρώτα ενημερωθείτε για τη διαδικασία και τους όρους συμμετοχής, είτε μέσω email, στο [email protected], είτε μέσω φαξ, στο 2117600080.

 

Προσοχή:

Δηλώσεις συμμετοχής γίνονται αποδεκτές, αποκλειστικά, μόνο μέσω των Μελών του Συνδέσμου.

Η δήλωση συμμετοχής είναι απαραίτητη για τη συμμετοχή στα σεμινάρια.