Θερινά Σεμινάρια Ιδιοκτητών Κ.Ξ.Γ.

Θερινά Σεμινάρια Ιδιοκτητών Κ.Ξ.Γ.

Θερινά Σεμινάρια Ιδιοκτητών Κ.Ξ.Γ.

 

_____________________________________________________________________________

 

 

Για την συμμετοχή σας, στο σύνολο των σεμιναρίων ή σε μεμονωμένα σεμινάρια, είναι απαραίτητη η κράτηση θέσεως στη γραμματεία του Συνδέσμου, υπεύθυνη κα Μπάκιτα Γεωργία, τηλ.: 210-3830752, εσωτ. 4, 8012227777, [email protected], φαξ: 2117600080