Ανάρτηση Αποτελεσμάτων εξετάσεων ESB περιόδου DEC 2016

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Τα αποτελέσματα των εξετάσεων ESB Δεκεμβρίου 2016 έχουν αναρτηθεί στον ιστότοπο του Συνδέσμου (www.europalso.gr).

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή αδυναμία πρόσβασης στα αποτελέσματα, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με το Γραφείο Εξετάσεων, υπεύθυνη κα Ιωάννου Πόπη, τηλ.: 210-3830752 (εσωτ. 1).

Εναλλακτικά, τα αποτελέσματα μπορούν να σας αποσταλούν, εφόσον τα ζητήσετε, ταχυδρομικά.