Παροχές γραφείου εξετάσεων προς τα συνεργαζόμενα Κέντρα Ξένων Γλωσσών – Προσομοίωση Προφορικών Εξετάσεων ESB-Cambridge-IELTS

Με σκοπό την πληρέστερη προετοιμασία των υποψηφίων και την διαφήμιση του Κέντρου σας, προγραμματίζουμε την διεξαγωγή Mock Interviews, Παρουσιάσεων, Ομιλιών και Σεμιναρίων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις παροχές του Συνδέσμου, αλλά και για την καλύτερη οργάνωση και ταχύτερη εξυπηρέτηση σας, παρακαλούμε συμπληρώστε την αντίστοιχη από τις παρακάτω ειδικές φόρμες για την περιοχή σας και αποστείλτε την στη γραμματεία του Συνδέσμου με: e-mail [email protected], ή φαξ 211 7600080, ή ταχυδρομικώς, Ακαδημίας 98-100, Αθήνα, 10677.

Δηλώσεις Συμμετοχής έως: 24/10

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή απορία, επικοινωνήστε με το γραφείο εξετάσεων του Συνδέσμου, στο 210 3830752 (εσωτ.1), αρμόδια υπάλληλος, κα Βίκη Μπουγιουκλή.

Ενημερωτικό – Φόρμα Συμμετοχής – ΚΞΓ Αττικής

Ενημερωτικό – Φόρμα Συμμετοχής – ΚΞΓ Περιφέρειας