Αθήνα, 24 Απριλίου 2020

Προς: Συναδέλφους Ιδιοκτήτες Κέντρων Ξένων Γλωσσών

Θέμα 1ον:     IEC – International Examination Centre

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

O Πρόεδρος Γεώργιος Ζηκόπουλος και το Διοικητικό Συμβούλιο Π.Σ.Κ.Ι.Κ.Ξ.Γ. σας καλούν να αξιοποιήσετε τα μοναδικά οφέλη και τις πολυάριθμες παροχές που εξασφαλίζει η συμμετοχή σας στις εξετάσεις του Συνδέσμου μας:

 Ημερομηνίες – Προθεσμίες – Εξέταστρα

 Παράταση προθεσμίας δηλώσεων: έως 15/5/2020

Σας ενημερώνουμε ότι για τη διεξαγωγή των εξετάσεων ESBEuropalsoCambridge προσανατολιζόμαστε για το μήνα Ιούλιο.

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

2103830752, 801-2227777, [email protected]

Θέμα 2ο:       Κατάργηση του προγράμματος τηλεκατάρτισης (voucher)

Η κυβέρνηση ανακοίνωσε την κατάργηση του προγράμματος οικονομικής στήριξης με τηλεκατάρτιση (voucher) και την απευθείας καταβολή στους επιστήμονες των 600 ευρώ. Για την διαδικασία δηλώσεων, συμμετοχής καθώς και για τα στοιχεία που απαιτούνται, θα ενημερωθείτε άμεσα, μετά από την έκδοση των σχετικών αποφάσεων.

Θέμα 3ον:      Επικαιροποίηση Αδειών ΚΞΓ, ανά διετία, έως 31/5

Σημείωση 1: Επειδή έχει ανασταλεί η λειτουργία των Δικαστηρίων και είναι αμφίβολο το πότε θα επαναλειτουργήσουν κανονικά τα Πρωτοδικεία, ενδέχεται να μην μπορείτε να εκδώσετε τα πιστοποιητικά ‘περί μη πτώχευσης’. Εφόσον διαπιστώσετε ότι δεν θα έχετε εγκαίρως τα εν λόγω δικαιολογητικά, προχωρήστε στην κατάθεση του φακέλου σας, εμπρόθεσμα, έως 31/5, αφήνοντας σε εκκρεμότητα ότι λείπει. Σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, συνιστούμε να συμπεριλάβετε στο φάκελο την εξής υπεύθυνη δήλωση: πατήστε εδώ

Σημείωση 2: Επιπλέον των περσινών δικαιολογητικών επικαιροποίησης, και σε περίπτωση που δεν τα έχετε ήδη υποβάλλει (π.χ. λόγω πρόσφατης τροποποίησης της άδεια σας), χρειάζεται επιπρόσθετα να καταθέσετε 1. Οικοδομική άδεια, που έχει θεωρηθεί για σύνδεση με δίκτυα κοινής ωφελείας και 2. Βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης από ιδιώτη μηχανικό.

Προσοχή: για τα ΚΔΒΜ 1 και ΚΔΒΜ 2 αρμόδιος φορέας για την επικαιροποίηση είναι η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς και Δια Βίου Μάθησης.

Θέμα 4ον:     Ομάδα στο Facebook μόνο για ιδιοκτήτες ΚΞΓ

Κάντε αίτημα αποδοχής στην ομάδας μας (πατήστε εδώ)

Θέμα 5ον:      Tax Advisory Office, Φορολογικά – Λογιστικά

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Η Γεν. Γραμματέας
Γεώργιος Ζηκόπουλος Έφη Θεοχάρη
Εξετάσεις Γλωσσομάθειας ESB Μαΐου 2024: Αιτήσεις – Προθεσμίες
Εξετάσεις ESB, CAMBRIDGE, IFG, GOETHE Μάϊος 2024: Εγγραφές – Διαδικασία – Προθεσμίες