Επικαιροποίηση Αδειών ΚΞΓ, ανά διετία Προθεσμία έως 31/5 – Ηλεκτρονική εφαρμογή ΕΟΠΠΕΠ

Επικαιροποίηση Αδειών ΚΞΓ, ανά διετία, έως 31/5

ΝΕΟ: τα παράβολα κατατίθενται πλέον ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής e -Πληρωμές ΕΟΠΠΕΠ.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ

Για τις άδειες που έχουν εκδοθεί το έτος 2017, η προθεσμία υποβολής φακέλου λήγει 31 Μαΐου 2019. Για πληροφορίες και διευκρινήσεις καλέστε στο 2103830752 (αρμόδιος: Βασίλης Παπαδημητρίου, Υποδιευθυντής Συνδέσμου)

Προσοχή: για τα ΚΔΒΜ 1 και ΚΔΒΜ 2 αρμόδιος φορέας για την επικαιροποίηση είναι η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς και Δια Βίου Μάθησης.