Παρέμβαση Προέδρου Γ. Ζηκόπουλου στο EEA για παραοικονομία μαύρων ιδιαιτέρων και εξωδικαστικό συμβιβασμό

Πιέζουμε συνεχώς προς κάθε κατεύθυνση για να νομοθετηθούν τα δίκαια αιτήματά μας.

Ο Πρόεδρος Γεώργιος Ζηκόπουλος, στη συνεδρίαση Δ.Σ. ΕΕΑ, την Πέμπτη, 22 Νοεμβρίου, πέτυχε δέσμευση του Αντιπροέδρου Άδωνι Γεωργιάδη να συμπεριλάβει η Νέα Δημοκρατία στο πρόγραμμά της

α. τις λύσεις που προτείνουμε για τα μαύρα ιδιαίτερα και τα παράνομα οικοδιδασκαλεία και

β. τη θεσμοθέτηση διακανονισμού των χρεών σε 120 δόσεις