fbpx
More
  ΑρχικήΕιδήσειςΥποβολή ΜΥΦ 2017 μέχρι 28/2/2018

  Υποβολή ΜΥΦ 2017 μέχρι 28/2/2018


  ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΥΦ 2017 ΜΕΧΡΙ 28/2/2018

  Στις καταστάσεις που θα σταλούν πρέπει να φαίνονται όλες οι συναλλαγές ανεξαρτήτως ποσού (αφού δεν υπάρχει κάποιο όριο στην αξία τους), το Α.Φ.Μ. του αντισυμβαλλόμενου, η καθαρή αξία των συναλλαγών, το πλήθος των παραστατικών καθώς και το Φ.Π.Α. που τις επιβαρύνει.

  Ειδικότερα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται:

  1. Χονδρικές πωλήσεις, που υποβάλλονται συγκεντρωτικά ανά Α.Φ.Μ., διαχωρίζοντας τα χρεωστικά από τα πιστωτικά τιμολόγια.
  2. Λιανικές πωλήσεις, που υποβάλλονται είτε µε µία εγγραφή ανά ταμειακή μηχανή και µία εγγραφή για όλες τις υπόλοιπες λιανικές πωλήσεις (χειρόγραφες, μηχανογραφικές κλπ.), είτε όλες μαζί σε μία συγκεντρωτική εγγραφή.
  3. Έξοδα – Αγορές, που υποβάλλονται συγκεντρωτικά ανά Α.Φ.Μ., αναγράφοντας σε ξεχωριστή γραμμή τα χρεωστικά από τα πιστωτικά τιμολόγια.
  4. Λοιπές δαπάνες, που υποβάλλονται µε µία εγγραφή και αφορούν δαπάνες για τις οποίες έχει εκδοθεί παραστατικό στο οποίο δεν αναγράφεται το Α.Φ.Μ. του λήπτη (πχ. απόδειξη από ταμειακή).

  ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:

  • Κάθε φυσικό πρόσωπο με εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα ανεξαρτήτως της κατηγορίας των βιβλίων που τηρεί (συμπεριλαμβανομένου των αγροτών)
  • Κάθε νομικό πρόσωπο και νομική οντότητα ανεξαρτήτως κερδοσκοπικού ή μη, χαρακτήρα (εξαιρούνται οι υποκείμενες στο ειδικό καθεστώς Ιερές Μονές Αγίου Όρους).
  • Οι αγρότες που υπάγονται στο άρθρο 41 του Ν. 2859/2000
  • Οποιοσδήποτε έχει ελληνικό Α.Φ.Μ. και είναι υποκείμενος στο Φ.Π.Α. ασκώντας συναλλαγές με αυτό ανεξάρτητα αν εδρεύει στο εσωτερικό της χώρας.

  ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:

  Η υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών, προμηθευτών και συναλλαγών είναι ετήσια. Ειδικά για τις επιχειρήσεις που δεν εντάσσονται σε καθεστώς ΦΠΑ, μπορεί να γίνει υποβολή ενός αρχείου κι όχι τεσσάρων αρχείων για κάθε τρίμηνο.

  ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:

  Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων είναι 28/2/2018, ενώ η διόρθωση των αποκλίσεων μπορεί να γίνει μέχρι 30/4/2018.

  Αξίζει να επισημάνουμε πως δεν απαιτείται διόρθωση αποκλίσεων, εφόσον η συνολική αξία αυτών, προ Φ.Π.Α. ανά αντισυμβαλλόμενο, δεν ξεπερνά τα εκατό ευρώ.

   

  ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ:

  Α. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ:

   

  Ανά Α.Φ.Μ. αντισυμβαλλομένου καταχωρούμε:

   

  • Τα χρεωστικά τιμολόγια και κάθε παραστατικό που επέχει θέση τιμολογίου, είτε αφορά πώληση αγαθών είτε παροχή υπηρεσιών
  • Τα πιστωτικά τιμολόγια και κάθε φορολογικό στοιχείο που επέχει θέση πιστωτικού τιμολογίου και αφορούν τις παραπάνω περιπτώσεις.

  Συγκεντρωτικά, χωρίς την αναγραφή του Α.Φ.Μ. του αντισυμβαλλόμενου καταχωρούμε:

  • Τα στοιχεία λιανικών συναλλαγών που εκδίδονται από φορολογικές ταμειακές μηχανές, με μία εγγραφή ανά αριθμό μητρώου Φ.Τ.Μ ή συγκεντρωτικά με τα λοιπά στοιχεία λιανικών συναλλαγών.
  • Οι χειρόγραφες ή μηχανογραφικές αποδείξεις λιανικών συναλλαγών συμψηφισμένες με τις αποδείξεις επιστροφής και
  • Τα παραστατικά που έχουν εκδοθεί για την αυτοπαράδοση αγαθών.

   

  Β. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ:

   

  Ανά Α.Φ.Μ. αντισυμβαλλομένου καταχωρούμε:

   

  • Τα χρεωστικά τιμολόγια και κάθε παραστατικό που επέχει θέση τιμολογίου, είτε αφορά πώληση αγαθών είτε παροχή υπηρεσιών
  • Τα πιστωτικά τιμολόγια και κάθε φορολογικό στοιχείο που επέχει θέση πιστωτικού τιμολογίου και αφορούν τις παραπάνω περιπτώσεις.

  Συγκεντρωτικά, χωρίς την αναγραφή του Α.Φ.Μ. του αντισυμβαλλόμενου καταχωρούμε:

  • Παραστατικά που εκδίδονται από τη Δ.Ε.Η., την Ε.ΥΔ.Α.Π. και από εταιρείες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας.
  • Αγορές αγαθών ή λήψεις υπηρεσιών που έχουν εκδοθεί στοιχεία λιανικής.
  • Τίτλους κτήσης (πρώην αποδείξεις δαπανών) επειδή ο αντισυμβαλλόμενος στερείται Α.Φ.Μ.

  Σημείωση: Στην περίπτωση που ο Φ.Π.Α. της συναλλαγής δεν εκπίπτει, μπορεί να καταχωρείται μαζί με την αξία.  

  ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ:

  • Οι ενδοκοινοτικές και οι προς τρίτες χώρες παραδόσεις ή λήψεις αγαθών-υπηρεσιών
  • Τα έξοδα μισθοδοσίας
  • Τα ενοίκια των ακινήτων και οι κοινόχρηστες δαπάνες αυτών
  • Οι εισφορές που καταβάλλονται στα ταμεία ασφάλισης
  • Οι συνδρομές στα επαγγελματικά επιμελητήρια και συλλόγους για τις οποίες εκδίδονται αποδείξεις είσπραξης
  • Τα γραμμάτια προκαταβολής των δικηγορικών συλλόγων και τα μερίσματα αυτών
  • Η αξία εγγυοδοσίας, εφόσον δεν περιλαμβάνεται στη φορολογητέα αξία των πωληθέντων αγαθών
  • Τα ασφάλιστρα και αντασφάλιστρα
  • Οι πωλήσεις εισιτηρίων όλων των μεταφορικών μέσων, συμπεριλαμβανομένου των αποδείξεων πώλησης εισιτηρίων και τα πιστωτικά τιμολόγια αυτών.
  • Οι τόκοι καταθέσεων και οι προμήθειες που χορηγούνται από τις Τράπεζες (εξαιρούνται οι προμήθειες των πιστωτικών καρτών)
  • Το Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. και το Ε.Ε.Τ.Α. που εισπράττονται μέσω των λογαριασμών της Δ.Ε.Η.

   

  ΠΡΟΣΟΧΗ: Στην καταχώρηση των ΜΥΦ θα πρέπει να γίνεται διαχωρισμός καθαρής αξίας και ΦΠΑ των τιμολογίων, ακόμα κι από τις επιχειρήσεις που δεν εντάσσονται στο καθεστώς ΦΠΑ.

   

   

   

  ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

  Εξετάσεις Γλωσσομάθειας ESB Μαΐου 2024: Αιτήσεις – Προθεσμίες
  Εξετάσεις Europalso: Γιατί είναι σημαντικές για τους μαθητές
  Εξετάσεις ESB, CAMBRIDGE, IFG, GOETHE Μάϊος 2024: Εγγραφές – Διαδικασία – Προθεσμίες
  - Advertisment -

  Τελευταία Νέα

  Γραφείο Εξετάσεων