Φορολογικά – Λογιστικά Σεπτέμβριος 2018

Tax Advisory Office, Φορολογικά – Λογιστικά

Επιβολή προστίμου σε περίπτωση μη δήλωσης επαγγελματικού λογαριασμού στην ΑΑΔΕ

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η νέα Απόφαση ΔΕΑΦ 1128500ΕΞ2018, η οποία
τροποποιεί την ΚΥΑ 45231/2017. Αφορά την δήλωση στην εφαρμογή της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) των επαγγελματικών λογαριασμών.
Για να διαβάσετε την Απόφαση, όπως δημοσιεύτηκε, πατήστε εδώ.
Για να διαβάσετε σχετικό άρθρο του φοροτεχνικού μας, κου Παντελή, πατήστε εδώ.

Προσοχή! Υποχρέωση δήλωσης λογαριασμού POS σε ΑΑΔΕ


Εξετάσεις Γλωσσομάθειας ESB Μαΐου 2022: Αιτήσεις – Προθεσμίες


Εξετάσεις ESB, EUROPALSO, CAMBRIDGE, IFG, GOETHE Μαΐου 2022: Εγγραφές – Διαδικασία – Προθεσμίες


Εξετάσεις Europalso: Γιατί είναι σημαντικές για τους μαθητές