Φορολογικές υποχρεώσεις Οκτωβρίου 2019

Tax Advisory Office

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ – ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019

  • Mέχρι 20/10 η ηλεκτρονική υποβολή μέσω TAXIS της Κατάστασης των Συμφωνητικών που καταρτίστηκαν το προηγούμενο ημερολογιακό τρίμηνο, ήτοι 01/07-30/09/2019.
  • Μέχρι 31/10   η καταβολή εισφορών Ι.Κ.Α. μηνός Σεπτεμβρίου 2019.
  • Μέχρι  31/10 η ηλεκτρονική υποβολή της Α.Π.Δ., μηνός Σεπτεμβρίου 2019.
  • Μέχρι 31/10 η  ηλεκτρονική υποβολή και η απόδοση μέσω Πιστωτικού Ιδρύματος, (Τράπεζες-ΕΛ.ΤΑ.), του Φ.Μ.Υ. του προσωπικού μας που παρακρατήθηκε, (εφόσον παρακρατήθηκε), τον μήνα Αύγουστο 2019.
  • Μέχρι 31/10 η  ηλεκτρονική υποβολή και η απόδοση μέσω Πιστωτικού Ιδρύματος, (Τράπεζες, ΕΛ.ΤΑ.), της Προσωρινής Δήλωσης του Φόρου Αμοιβών Λοιπών Τρίτων  που παρακρατήθηκε, (εφόσον παρακρατήθηκε), τον μήνα Αύγουστο 2019.
  • Μέχρι 31/10 η χειρόγραφη υποβολή στις Δ.Ο.Υ. και η απόδοση μέσω Πιστωτικού Ιδρύματος, (Τράπεζες, ΕΛ.ΤΑ.), της Δήλωσης του Χαρτοσήμου Αμοιβών Λοιπών Τρίτων που παρακρατήθηκε, (εφόσον παρακρατήθηκε), το μήνα Αύγουστο 2019.
  • Μέχρι 31/10 η απόδοση της Β’ Δόσης του ΕΝ.Φ.Ι.Α. 2019.
  • Μέχρι 31/10 , η ηλεκτρονική υποβολή «ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ» για του υπόχρεους του Άρθρου 1 Ν.3213/2003 και του Άρθρου 222 Ν.4281/2014.

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ  

  • Ηλεκτρονική Υποβολή μέσω Συστήματος «Εργάνη» του «Ενιαίου Εντύπου Αναγγελίας πρόσληψης», (Ε3-Ε4), μέχρι την ίδια μέρα της πρόσληψης και πάντως οπωσδήποτε πριν την ανάληψη της εργασίας.
  • Ηλεκτρονική Υποβολή  της γνωστοποίησης των όρων μερικής απασχόλησης, (Ε9), των νέο-προσληφθέντων μέσα σε 8 ημερολογιακές ημέρες από την πρόσληψη.