Φορολογικές Υποχρεώσεις Ιούλιος 2017

Φορολογικές Υποχρεώσεις Ιούλιος 2017Tax Advisory Office, Φορολογικά – Λογιστικά

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

  • Έως 17/07 η ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος Φυσικών προσώπων, για εκείνους που συμμετέχουν σε Νομικά πρόσωπα ή Νομικές οντότητες που τηρούν απλογραφικά βιβλία.

 

  • Έως 20/07, η ηλεκτρονική υποβολή μέσω TAXISNET των συμφωνητικών που καταρτίστηκαν το αμέσως προηγούμενο ημερολογιακό τρίμηνο, ήτοι 01/04-30/06/2017.

 

  • Στις 27/07, έναρξη υποχρέωσης αποδοχής πληρωμών με κάρτα, (P.O.S.), κατ΄ εφαρμογή της Κ.Υ.Α.45231/20.04.2017, (Φ.Ε.Κ./Β-1445). Για να δείτε το Φ.Ε.Κ. πατήστε εδώ.

 

  • Έως 31/07 η ηλεκτρονική υποβολή και η απόδοση μέσω Πιστωτικού Ιδρύματος, (Τράπεζες-ΕΛ.ΤΑ.), του Φ.Μ.Υ. που παρακρατήθηκε, (εφόσον παρακρατήθηκε από το προσωπικό μας), το μήνα Μάιο 2017. 
  • Έως 31/07 η ηλεκτρονική υποβολή και η απόδοση μέσω Πιστωτικού Ιδρύματος, (Τράπεζες-ΕΛ.ΤΑ.), της προσωρινής δήλωσης του Φόρου Αμοιβών Λοιπών Τρίτων που παρακρατήθηκε, (εφόσον παρακρατήθηκε), το μήνα Μάιο 2017.
  •  Έως 31/07 η χειρόγραφη υποβολή στις Δ.Ο.Υ. και η απόδοση μέσω Πιστωτικού Ιδρύματος, (Τράπεζες, ΕΛ.ΤΑ.), της Δήλωσης του Χαρτοσήμου Αμοιβών Λοιπών Τρίτων που παρακρατήθηκε, (εφόσον παρακρατήθηκε), τον μήνα Μάιο 2017.
  • Έως 31/07 η καταβολή των εισφορών  Ι.Κ.Α. μηνός Ιουνίου 2017.
  •  Έως 31/07  η ηλεκτρονική υποβολή Α.Π.Δ. μηνός  Ιουνίου 2017.