Μη επιστρεπτέα επιδότηση για κεφάλαιο κίνησης – Διευκρινήσεις

Europalso – Μη επιστρεπτέα επιδότηση – Προσοχή! Η περίοδος υποβολής ποικίλει από περιφέρεια σε περιφέρεια.

π.χ. για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας η προθεσμία λήγει 26/10.

Για την Περιφέρεια Αττικής η προθεσμία λήγει 20/11.

Για τις περιόδους υποβολής ανά περιφέρεια

Μη επιστρεπτέα επιδότηση για κεφάλαιο κίνησης:

περίοδοι υποβολής ανά περιφερειακή ενότητα

Περιφέρεια:                                                 Περίοδος υποβολής:

Αττικής                                                           23/10/2020 – 20/11/2020, ώρα 15:00

Νοτίου Αιγαίου                                              21/10/2020 – 23/11/2020

Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης            4/11/2020 – 18/3/2021

Ηπείρου                                                         15/10/2020 – 4/11/2020

Θεσσαλίας                                                     13/10/2020 – 30/10/2020

Ιονίων Νήσων                                               8/10/2020 – 29/10/2020

Δυτικής Μακεδονίας                                     2/10/2020 – 26/10/2020, ώρα 15:00

Κρήτης                                                           13/10/2020 – 2/11/2020

Πελοποννήσου                                             8/10/2020 – 3/11/2020

Δυτικής Ελλάδας                                          6/10/2020 – 26/10/2020, ώρα 15:00

Στερεάς Ελλάδας                                         13/10/2020 – 3/11/2020

Βορείου Αιγαίου                                           14/10/2020 – 2/11/2020, ώρα 15:00

Μη επιστρεπτέα επιδότηση για κεφάλαιο κίνησης

Σχετικά με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ με την ονομασία «Μη επιστρεπτέα επιδότηση για κεφάλαιο κίνησης» της Περιφέρειας Αττικής, σας ενημερώνουμε για τα εξής:

Το πρόγραμμα αφορά επιχειρήσεις (εντάσσονται τα ΚΞΓ) που έχουν κάνει έναρξη πριν την 1/1/2019 και δραστηριοποιούνται στην περιφέρεια Αττικής.

Οι αιτήσεις θα ξεκινήσουν στις 23/10/2020 στις 13.00 και θα τελειώσουν στις 20/11/2020 στις 15.00.

Δεν υπάρχει ζήτημα σειράς προτεραιότητας, οι προτάσεις θα εξεταστούν στο σύνολό τους, μετά τη λήξη της φάσης των αιτήσεων.

εξής:

Οι δικαιούχοι ορίζονται σύμφωνα με βαθμολογία, η οποία προκύπτει ως

Αριθμός Εργαζομένων που απασχολήθηκαν το 2019 [25%] ( 0-25

βαθμοί )

Δείκτης Κερδών προς τον Κύκλο Εργασιών του 2019 [15%] (0-15

βαθμοί )

Επίπτωση (μείωση) στον Κύκλο Εργασιών (τζίρο) από τον Απρίλιο έως τον Ιούνιο του 2020, σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2019. [60%] ( 0- 60 βαθμοί)

Τα χρήματα που θα μοιραστούν συνολικά, ανέρχονται στα 200 εκατ. ευρώ. Βάσει των ορίων (5.000 – 50.000 ευρώ) υπολογίζεται ότι θα προκύψουν περίπου 10.000 δικαιούχοι, που θα οριστούν από την ανωτέρω βαθμολογία. Η επεξεργασία των αιτήσεων θα γίνει μέχρι τέλος του χρόνου και η πληρωμή των δικαιούχων θα γίνει το πρώτο τρίμηνο του 2021.

Βρείτε περισσότερες πληροφορίες επί του προγράμματος εδώ