Μειώθηκαν οι σχολικές μονάδες σε νηπιαγωγεία και δημοτικά

Μειωμένες κατά 0,6% στα νηπιαγωγεία και κατά 0,8% στα δημοτικά ήταν οι σχολικές μονάδες το σχολικό έτος 2018/2019 σε σχέση με το 2017/2018. Αντίθετα, το διδακτικό προσωπικό αυξήθηκε κατά 3,4% στα νηπιαγωγεία και κατά 5,2% στα δημοτικά.

Σύμφωνα, επίσης, με τις στατιστικές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (νηπιαγωγεία και δημοτικά) της ΕΛΣΤΑΤ:

Οι εγγεγραμμένοι μαθητές παρουσίασαν αύξηση κατά 2,3% στα νηπιαγωγεία και μείωση κατά 1,1% στα δημοτικά.
Οι αποφοιτήσαντες μαθητές παρουσίασαν μείωση κατά 0,6% στα δημοτικά.
Η αναλογία του διδακτικού προσωπικού προς τους μαθητές για το σχολικό έτος 2018/2019 ήταν 1 εκπαιδευτικός για 10,2 μαθητές στα νηπιαγωγεία και 1 εκπαιδευτικός για 8,7 μαθητές στα δημοτικά, ενώ για το σχολικό έτος 2017/2018, οι αντίστοιχες αναλογίες ήταν 1 προς 10,3 και 1 προς 9,3.
Η περιφέρεια Αττικής συγκέντρωσε το 32% του σχολικού πληθυσμού των νηπιαγωγείων και το 35,2% των δημοτικών της Ελλάδας.