Νέες και Ανανεωμένες εκδόσεις προωθητικών εντύπων

Νέες και Ανανεωμένες εκδόσεις προωθητικών εντύπων

  • Τρίπτυχο Europalso Society, για ιδιοκτήτες ΚΞΓ
  • Τρίπτυχο Europalso Society, για γονείς και μαθητές
  • Δισέλιδο έντυπο για ενημέρωση των γονέων «Μαθαίνουμε καλύτερα μαζί»
  • Προωθητικό τρίπτυχο για τους γονείς και τους μαθητές σας με τα χαρακτηριστικά των εξετάσεων ESB 
  • Προωθητικό τρίπτυχο για τους γονείς και τους μαθητές σας με τα χαρακτηριστικά των εξετάσεων ΕUROPALSO