Νέο Answer sheet Writing ESB

Από την φετινή εξεταστική περίοδο (Μάιος 2016), διατίθεται στους υποψηφίους το νέο, βελτιωμένο, answer sheet – Writing του ESB που έχει ενσωματωμένη την πρόχειρη κόλλα για την έκθεση. Οι υποψήφιοι, δηλαδή, μπορούν να χρησιμοποιούν για πρόχειρο, εάν θέλουν, την πρώτη σελίδα με επικεφαλίδα plan του answer sheet, η οποία φυσικά δεν βαθμολογείται.

 

Δείτε εδώ δείγμα