Νέα Υπουργική Απόφαση για επάρκεια προσόντων διδσκαλίας ξένων γλωσσών

Νέα Υπουργική Απόφαση, ΦΕΚ 1773/23-5-2017 (δείτε εδώ) που αφορά στον καθορισμό κριτηρίων χορήγησης επάρκειας προσόντων για τη διδασκαλία των ξένων γλωσσών.

 

Όσοι είχαν καταθέσει αίτηση για χορήγηση επάρκειας έως και 8/2/2017, θα λαμβάνουν επάρκεια προσόντων υπό την προϋπόθεση παρακολούθησης προγράμματος διδακτικής που θα διοργανώνεται από το Πανεπιστήμιο.