Παράταση Υποβολής Καταστάσεων Εσόδων – Εξόδων Έτους 2016

Έως 10/04/2017 παρατείνεται εκ νέου η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των Συγκεντρωτικών Καταστάσεων Εσόδων – Εξόδων, (Συγκεντρωτικές Καταστάσεις Πελατών-Προμηθευτών), έτους 2016.

 

Πιο συγκεκριμένα:

Σύμφωνα με Δελτίο Τύπου, της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, (Α.Α.Δ.Ε.), το οποίο δημοσιεύτηκε στο Διαδίκτυο στις 31/03/2017, παρατείνεται εκ νέου,   η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής, μέσω TAXISNET, των Συγκεντρωτικών Καταστάσεων Εσόδων – Εξόδων για την περίοδο 01/01-31/12/2016, έως τις 10/04/2017.

 

Για ότι νεότερο θα επανέλθουμε.