Παρουσία σε Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης – Europalso Instagram

Public Relations Office

Παρουσία στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

Facebook – You Tube – Instagram

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Συνεχίζεται, με ακόμα εντονότερο ρυθμό, η παρουσία μας στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (Social Media).

Πλέον των εταιρικών σελίδων στο Facebook, της Ομάδας FB μόνο για ιδιοκτήτες ΚΞΓ και του εξατομικευμένου καναλιού στο You Tube έχει δημιουργηθεί, επίσης, σελίδα στο Instagram.

Σας προτείνουμε να κοινοποιείτε το περιεχόμενο των ηλεκτρονικών μας σελίδων / αναρτήσεων προκειμένου να υπάρχει συνεχής ροή ενημέρωσης για όλες τις δράσεις και δραστηριότητές του Συνδέσμου μας.

Για να επισκεφθείτε:

Το σύνολο των προωθητικών ενεργειών που λαμβάνουν χώρα, όπως είναι η ενεργή παρουσία μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γίνονται στα πλαίσια των προσπαθειών του Προέδρου και του Δ.Σ. να διαφημιστούν οι υπηρεσίες του Συνδέσμου και οι εξετάσεις στο κοινό όσο γίνεται καλύτερα και όσο το δυνατόν περισσότερο.