Πιστοποιητικά Europalso και Cambridge, Μαΐου 2015

Tα πιστοποιητικά των επιτυχόντων των εξετάσεων EUROPALSO και CAMBRIDGE, Μαΐου 2015, έχουν εκδοθεί και μπορείτε να τα παραλάβετε από τα γραφεία του Συνδέσμου.

Όσοι Συνάδελφοι επιθυμούν, μπορούν να τα παραλάβουν από την γραμματεία του Συνδέσμου.

Η ταχυδρομική αποστολή τους θα ξεκινήσει περίπου στο τέλος Οκτωβρίου, προκειμένου να συμπεριληφθούν και τα πιστοποιητικά ESB Μαΐου 2015.

Εν τω μεταξύ, όσοι Συνάδελφοι επιθυμούν, μπορούν να ζητήσουν να τους αποσταλούν άμεσα.