Προσομοίωση Προφορικών Εξετάσεων (Mock Interview) ESB

Ο Σύνδεσμος, με έμπειρους και πιστοποιημένους συμβούλους διεξάγει προσομοίωση προφορικών εξετάσεων (Mock Interview) ESB στα γραφεία του Συνδέσμου (Ακαδημίας 98-100, 4ος όροφος) το Σάββατο, 3 Δεκεμβρίου. Έτσι δίνεται η ευκαιρία να προετοιμάσετε καλύτερα τους υποψηφίους σας και να διαφημίσετε το Κέντρο σας.

Παρακαλούμε δηλώστε το ενδιαφέρον σας, μέχρι τις 25/11, στο γραφείο εξετάσεων του Συνδέσμου, στο 2103830752 (εσωτ. 1), αρμόδιος υπάλληλος, κoς Δημήτρης Ντίνος. Εναλλακτικά, μπορείτε να δηλώσετε το ενδιαφέρον σας στο [email protected], ή στο φαξ 2117600080-2.