Συνάντηση του Προέδρου του ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ Κ.Ξ.Γ. με τον Γραμματέα των ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Την Τρίτη, 20 Οκτωβρίου ο Πρόεδρος κος Ζηκόπουλος και το μέλος της ομάδας διεκδικήσεων κα Καραμήτσου συναντήθηκαν με τον Γεν. Γραμματέα των ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ κο Μοίρα. Στην συνάντηση ο Πρόεδρος κατέθεσε υπόμνημα και 16.000 υπογραφές διαμαρτυρίας για το ΦΠΑ. Στην συζήτηση που ακολούθησε σε πάρα πολύ καλό κλίμα ο κος Μοίρας υποσχέθηκε να στηρίξει τα αιτήματα των Κέντρων Ξένων Γλωσσών.

 

Εδώ το Δελτίο Τύπου που εξέδωσε το γραφείο του Γεν.Γραμματέα των ΑΝ.ΕΛ.

Δελτίο Τύπου Γ.Γ. ΑΝ.ΕΛ. 21/10/2015