Συνεργασία EUROPALSO με Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών για στήριξη παιδιών φτωχών οικογενειών

Στα πλαίσια της Εταιρικής Κοινωνικής του Ευθύνης, το EUROPALSO, σε συνεργασία με το ΕΕΑ, παρέχει 500 υποτροφίες φοίτησης ξένης γλώσσας σε παιδιά φτωχών οικογενειών μικρομεσαίων επιχειρηματιών μελών του ΕΕΑ.

 

Μόνη προϋπόθεση είναι τα ωφελούμενα παιδιά να μην ειναι ήδη εγγεγραμμένα σε Κέντρα Ξένων Γλωσσών και να συντρέχει αδυναμία πληρωμής διδάκτρων.

 

Πληροφορίες σχετικά με το πλήρες πρόγραμμα παρέμβασης του ΕΕΑ θα βρείτε στο Δελτίο Τύπου του ΕΕΑ της 28/12/2015