Τερματικά (POS) στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών

 

Από 01/02/2017

Ενημέρωση σχετικά με την αποδοχή καρτών και μέσων πληρωμής

Από την εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου (Γ.Γ.Ε.) αρ. πρωτ.: 89/ 2017 που αναρτήθηκε στο internet 1-2-2017.
Οι επιχειρήσεις λιανικής πώλησης και παροχής υπηρεσιών που διαθέτουν τερματικά αποδοχής καρτών (POS), οφείλουν να ενημερώνουν τους καταναλωτές σχετικά με τις κατηγορίες πιστωτικών, χρεωστικών και προπληρωμένων καρτών τις οποίες δέχονται.

Συγκεκριμένα, υποχρεούνται να αναρτούν πινακίδα στο ταμείο στην οποία αναγράφεται με ευδιάκριτα και κεφαλαία γράμματα η ένδειξη ως εξής:

Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ, ΧΡΕΩΣΤΙΚΗΣ Η’ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΈΝΗΣ ΚΑΡΤΑΣ.

CONSUMERS MAY PAY WITH CREDIT, DEBIT OR PREPAID CARD.

 

Επιπλέον, στην είσοδο του καταστήματος πρέπει να αναγράφονται με ευκρινή τρόπο οι συγκεκριμένες κατηγορίες πιστωτικών, χρεωστικών ή προπληρωμένων καρτών, οι οποίες γίνονται αποδεκτές από κάθε επιχείρηση λιανικής πώλησης ή παροχής υπηρεσιών.

Ενδεικτικά, αναφέρονται οι εξής κατηγορίες καρτών:

VISA, MASTER CARD, MAESTRO, DINERS, AMERICAN EXPRESS, DISCOVER, UNION PAY.

Η σχετική ενημέρωση μπορεί να παρέχεται είτε ολογράφως, είτε με παραπομπή στο εμπορικό σήμα κάθε κάρτας (σήμα κατηγορίας κάρτας, όπως στο παρακάτω ενδεικτικά).

Τερματικά (POS) στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών
Να αναρτήσετε στην είσοδο και στο ταμείο το παρακάτω σε περίπτωση που δεν διαθέτετε τερματικό POS:

 

TO Κ.Ξ.Γ.

ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤEΙ ΑΚΟΜΑ

ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΡΤΩΝ POS