Όροι Χρήσης & Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου (privacy policy)

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι σημαντική για εμάς!

Αφιερώστε λίγο χρόνο για να διαβάσετε την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (στο εξής «Πολιτική») και να ενημερωθείτε για τον τρόπο με τον οποίο ο «Πανελλήνιος Σύνδεσμος Καθηγητών – Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών» και με τον δ.τ. «EUROPALSO» που εδρεύει στην Ακαδημίας 98-100, Πλατεία Κάνιγγος – 106 77, Αθήνα, με την ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας [email protected] (εφεξής καλούμενος “EUROPALSO”), λειτουργώντας ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, συλλέγει, αποθηκεύει, χρησιμοποιεί και εν γένει επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών ή χρηστών της ιστοσελίδας.

Για οποιαδήποτε απορία σας μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με τον DPO μας στο τηλ. 210-3830752 ή στο email [email protected]

 Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα;

Ο όρος «προσωπικά δεδομένα» αναφέρεται σε πληροφορίες φυσικών προσώπων, όπως ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας κ.ά., οι οποίες προσδιορίζουν ή μπορούν να προσδιορίσουν  την ταυτότητα σας, εφεξής «Προσωπικά Δεδομένα ή Δεδομένα».

Τι είναι η Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων;

Κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

Ποια Δεδομένα σας συλλέγουμε;

Α) Κατά την επίσκεψη και πλοήγηση σας στον ιστότοπό μας:

Δε συλλέγουμε Δεδομένα σας, παρά μόνο όσα συλλέγονται από τα cookies, τα οποία αναφέρονται αναλυτικά στην Πολιτική Cookies εδώ.

Β) Κατά τη χρήση της ηλεκτρονικής Φόρμας Επικοινωνίας:

συλλέγουμε το όνομα, το επώνυμο και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) σας.

Γ) Κατά την ηλεκτρονική (on-line) εγγραφή μαθητών μέσω του λογαριασμού χρήστη του Κέντρου Ξένων Γλωσσών:

καταχωρούνται τα στοιχεία των υποψηφίων του Κ.Ξ.Γ, δηλ. ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ημ. γέννησης.

Δ) Κατά τη δήλωση συμμετοχής σε ένα από τα διαθέσιμα webinars που προσφέρει το EUROPALSO:

συλλέγουμε το όνομα, το επώνυμο, επωνυμία Κ.Ξ.Γ., το τηλέφωνο επικοινωνίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Ε) Κατά την ηλεκτρονική (on-line) αναζήτηση αποτελεσμάτων

καταχωρούνται τα στοιχεία των υποψηφίων του Κ.Ξ.Γ ή του ανεξάρτητου υποψηφίου, δηλ. ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ημ. γέννησης.

 Για ποιο σκοπό επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία σας;

Συλλέγουμε τα Δεδομένα σας αποκλειστικά για τους σκοπούς των παρεχόμενων υπηρεσιών του ιστoτ;oπου μας και ιδίως για να καταστεί εφικτή η επικοινωνία μαζί σας, να πραγματοποιηθεί η εγγραφή των μαθητών σε εξετάσεις ξένων γλωσσών, να δηλώσετε συμμετοχή στα διαθέσιμα webminars που προσφέρει η EUROPALSO.

Ποια είναι η νόμιμη βάση επεξεργασίας των Δεδομένων σας από το EUROPALSO;

Νομιμοποιούμαστε να προβαίνουμε σε επεξεργασία των ανωτέρω αναφερόμενων προσωπικών σας δεδομένων δυνάμει των εννόμων συμφερόντων μας ή της συγκατάθεσης που μας έχετε παράσχει.

Ποιοι είναι οι αποδέκτες των Δεδομένων σας;

Πρόσβαση στα Δεδομένα σας έχει μόνο το απολύτως απαραίτητο προσωπικό του EUROPALSO, το οποίο έχει δεσμευτεί με τήρηση εμπιστευτικότητας, καθώς και η συνεργαζόμενη με εμάς εταιρεία μηχανογράφησης.

Κατ’ εξαίρεση, τα Δεδομένα τα οποία παρέχονται με σκοπό τη συμμετοχή στις εξετάσεις ή την ενημέρωση για τα αποτελέσματα των εξετάσεων συλλέγονται για λογαριασμό των φορέων εξετάσεων και διαβιβάζονται στον φορέα στον οποίο απευθύνονται. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά ενημερωθείτε από την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του εκάστοτε φορέα στον οποίο απευθύνετε την αίτησή σας.

Αποστέλλουμε τα Δεδομένα σας στο εξωτερικό;

Τα Προσωπικά σας Δεδομένα αποτελούν αντικείμενο αποθήκευσης και επεξεργασίας μόνο εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πότε διαγράφουμε τα Δεδομένα σας;

Διατηρούμε τα Δεδομένα σας για όσο είναι απαραίτητο προκειμένου να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες που μας ζητάτε, εκτός αν απαιτείται παράταση του χρόνου αυτού λόγω νομικών αξιώσεων ή εννόμων υποχρεώσεων του EUROPALSO.

Είναι ασφαλή τα Δεδομένα σας;

Αναγνωρίζοντας τη σημασία της ασφαλείας των Προσωπικών Δεδομένων σας, έχουμε λάβει όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια και την προστασία των Δεδομένων των χρηστών από οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, λανθασμένη χρήση, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση, γνωστοποίηση, απώλεια ή τυχαία/ αθέμιτη καταστροφή και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας. Τα εν λόγω μέτρα επανεξετάζονται και τροποποιούνται όταν κρίνεται απαραίτητο.

Ποια είναι τα δικαιώματα σας;

Έχετε δικαίωμα

  • πρόσβασης στα Δεδομένα σας,
  • διόρθωσης ανακριβών Δεδομένων,
  • διαγραφής/δικαίωμα στη λήθη,
  • φορητότητας των Δεδομένων σας,
  • περιορισμού της επεξεργασίας
  • εναντίωσης στην επεξεργασία των Δεδομένων σας/ άρσης της συγκατάθεσής σας.

Άσκηση Δικαιωμάτων που αφορούν τα Δεδομένα των χρηστών

Για να ασκήσετε τα παραπάνω δικαιώματά σας, μπορείτε να μας υποβάλλετε, εγγράφως, αίτημα με υποβολή αιτήσεως είτε στην ταχυδρομική διεύθυνση  Ακαδημίας 98-100, Πλατεία Κάνιγγος, Αθήνα υπόψη DPO είτε στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected]

Το EUROPALSO απαντάει στα Αιτήματά σας χωρίς καθυστέρηση, και σε κάθε περίπτωση εντός ενός (1)  μηνός από τότε που θα λάβει το Αίτημα. Αν, όμως, το αίτημα σας είναι πολύπλοκο ή υπάρχει μεγάλος αριθμός αιτημάτων, θα σας ενημερώσουμε εντός του μήνα αν χρειαστεί να λάβουμε παράταση άλλων δύο (2)  μηνών εντός των οποίων θα σας απαντήσουμε.

Σε περίπτωση που δεν λάβετε απάντηση εντός της ανωτέρω προβλεπόμενης προθεσμίας ή η απάντηση που λάβετε δεν είναι ικανοποιητική ή το ζήτημα σας δεν έχει επιλυθεί, μπορείτε να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (www.dpa.gr).

Κάνουμε χρήση αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων/ περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ κατά την επεξεργασία των Δεδομένων σας;

Το EUROPALSO δε λαμβάνει αποφάσεις, ούτε προβαίνει σε κατάρτιση προφίλ, βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας των Δεδομένων των χρηστών, εκτός από την περίπτωση χρήσης «cookies» στην ιστοσελίδα, πάντοτε μετά από ενημέρωση και συγκατάθεση σας.

Ποιο είναι το εφαρμοστέο δίκαιο κατά την επεξεργασία των Δεδομένων σας από εμάς;

Εφαρμοστέο Δίκαιο είναι το Ελληνικό Δίκαιο, όπως διαμορφώνεται σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ, και εν γένει το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία προσωπικών δεδομένων. Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν αναφυόμενες διαφορές σχετιζόμενες με τα Δεδομένα των χρηστών είναι τα Δικαστήρια της Αθήνας.

Πώς θα ενημερωθείτε για τυχόν τροποποιήσεις της παρούσας Πολιτικής;

Η παρούσα Πολιτική ενημερώνεται όποτε αυτό είναι αναγκαίο. Εάν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στην Πολιτική ή στον τρόπο με τον οποίο τυγχάνουν επεξεργασία τα Δεδομένα των χρηστών, θα δημοσιευθούν στην ιστοσελίδα του EUROPALSO επικαιροποίηση της παρούσας, προτού οι αλλαγές τεθούν σε ισχύ όπου οι επισκέπτες/χρήστες θα μπορούν να ενημερωθούν σχετικά.