«Οφέλη εκμάθησης μιας ξένης γλώσσας: το παράδειγμα των γερμανικών» Alpha 989, συνέντευξη Κου Κωνσταντίνου Σταυρόπουλου

Το Σαββάτο, 7 Νοεμβρίου Ο κος Κωνσταντίνος Σταυρόπουλος, δημοσιογράφος και ιδιοκτήτης κέντρου ξένων γλωσσών γερμανικών σχολιάζει το θέμα: «Οφέλη εκμάθησης μιας ξένης γλώσσας: το παράδειγμα των γερμανικών».

Στα κύρια σημεία της συνέντευξής του, αναπτύσει:

  •   Πόσο σημαντική είναι η εκμάθηση ξένης γλώσσας, όπως τα γαλλικά, ιταλικά, γερμανικά κ.α. διότι η αγγλική είναι πλέον υποχρεωτική γλώσσα επικοινωνίας
  •   Ποια τα οφέλη σε επαγγελματικό, κοινωνικό, ψυχολογικό και προσωπικό επίπεδο
  •   Το παράδειγμα των γερμανικών:
    •   Κατάρριψη του μύθου ότι είναι δύσκολη γλώσσα
    •   Η γλώσσα της τέχνης, των επιστημών και των μεγάλων συνθετών