ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ESB​

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Την ημέρα των εξετάσεων πρέπει να έχετε μαζί σας ΜΟΝΟ:

Απαγορεύονται:

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

καλη επιτυχια!

NEW-FORMAT-1.png
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Μέσα στην αίθουσα εξέτασης:

Θα σας δοθούν τα εξής έντυπα:

shutterst111asdasdock_344809352.jpg

καλη επιτυχια!

NEW-FORMAT-1.png