Με το σύστημα Europalso Society for Quality Testing τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών Europalso Society ελέγχουν συνεχώς την ποιότητα σπουδών των σπουδαστών τους επιτυγχάνοντας έτσι τα καλύτερα αποτελέσματα.

Επιμέλεια: Europalso

Αυτό Το σύστημα σπουδών περιέχει δύο σκέλη:

  1. Γονείς και Σπουδαστές γνωρίζουν με λεπτομέρεια τη διδακτέα ύλη (το syllabus), δηλαδή τα βασικά Γραμματικά φαινόμενα και το Λεξιλόγιο στο συγκεκριμένο επίπεδο.
  2. Ακολουθούν Practices Tests, εξετάσεις ποιότητας σε προγραμματισμένα τακτικά διαστήματα που πιστοποιούν και ελέγχουν το πραγματικό επίπεδο γνώσεων του Σπουδαστή, Europalso Society for Quality Testing. Έτσι μπορούμε και τον βοηθάμε εκεί ακριβώς που υστερεί καλύπτοντας έγκαιρα τα κενά του.