Τα φροντιστήρια έχουν υποκαταστήσει το σχολείο στη διδασκαλία της ξένης γλώσσας. Μάλιστα, όπως παρατηρεί στην «Καθημερινή» η ομότιμη καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αθηνών και ειδική στην ξενόγλωσση εκπαίδευση Μπέση Δενδρινού, η ξένη γλώσσα –ο λόγος κυρίως για τα αγγλικά– είναι το μοναδικό μάθημα για το οποίο οι γονείς στέλνουν τα παιδιά τους σε φροντιστήριο από ολοένα και μικρότερη ηλικία. Είναι σαφές ότι η διδασκαλία των αγγλικών, όπως γίνεται, δεν κρίνεται επαρκής.

Χαρακτηριστικά, το 82% των γονιών επιθυμεί το παιδί να έχει αποκτήσει πιστοποίηση επιπέδου Β2 (αντιστοιχεί στο Lower) ολοκληρώνοντας το γυμνάσιο. Ωστόσο, εξαιτίας του προσανατολισμού του μαθήματος, το σχολείο δεν χορηγεί πιστοποιητικά γλωσσομάθειας. Μάλιστα, όπως παρατηρεί η κ. Δενδρινού, «οι ώρες διδασκαλίας της ξένης γλώσσας στα περισσότερα κράτη του κόσμου αυξάνονται προοδευτικά.

Η ξενόγλωσση εκπαίδευση αρχίζει με λιγότερες ώρες στο δημοτικό (3-5 ώρες την εβδομάδα), αυξάνεται στο γυμνάσιο και, στη συνέχεια, προστίθενται και άλλες ώρες στο λύκειο.

Στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα δεν προβλέπεται κάτι αντίστοιχο. Το ωρολόγιο πρόγραμμα προβλέπει περισσότερες ώρες στο δημοτικό, λιγότερες στο γυμνάσιο και ελάχιστες στο λύκειο. Οσο για την εκμάθηση δεύτερης ξένης γλώσσας, παρά το ενδιαφέρον των μαθητών, εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα ή όχι εκπαιδευτικών.

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Εξετάσεις Γλωσσομάθειας ESB Μαΐου 2024: Αιτήσεις – Προθεσμίες
Εξετάσεις ESB, CAMBRIDGE, IFG, GOETHE Μάϊος 2024: Εγγραφές – Διαδικασία – Προθεσμίες